Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali Kimdir? Osmanlı Devleti’nin kuruluş günlerinde hizmetleri geçmiş ahi reisi ve mutasavvıf (Öl. 1325). Osman Gazi’nin kayınpederidir. Karaman ve Şam’da lslami bilimler tahsili yaptı. Tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında çağının önde gelen bilim adamlarından biriydi. Şeyh Edebalinin Türk tarihindeki ünü, daha çok Osman Gazı ’nin gördüğü bir rüyayı tabir etmesi muhteşem imparatorluğun kuruluşunu önceden haber vermesidir.

Pek çok roman ve filme de konu olan bu göre Osman Gazi Edebali’nin hanına konuk olduğu bir gece rüya görür. Bu rüyada, Edebali’nin kayan bir ay doğar ve Osman Gazi’nin koynuna girer. Sonra da Osman Gazi’nin göbeğinde büyüyen bir ağaç tüm dünyayı sarar. Ertesi gün Osman Gazi gördüğü rüyayı şeyhe anlatır ve yorumlamasını ister. Şeyh Edebali şöyle der: Osman oğlum. sana müjdeler olsun, Allah sana ve nesline padişahlık verdi. Sen büyük bir devlet kuracaksın. Mübarek olsun, kızım Mal Hatun senin helalindir.

Osman Gazi daha sonra şeyhin kızı ile evlenmiştir. Devletin kuruluşunda manevi yönden Edebali’nin büyük etkisi olmuş, Osman Gazi de onun nüfuzundan istifade etmiştir. Osmanlı padişahlarının babadan gelen ve son zamanlara kadar süren manevi kişiliklerinin de şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye telkin ettiği manevi eğitimden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Şeyh Edebali Hazretleri Selçuklu döneminin Karaman Eyaletine bağlı Kayseri sancağından dır. Oğlu Şeyh Mahmut olarak tanınan “MAHMUT GAZİ” dir. Torunu İvaz Ahmet Paşa olup, bu Ahmet Paşanın oğlu da Mevlit Nazımı Süleyman ÇELEBİ dir. (Kayseri Kocasinan Tapu Müdürlüğü Cilt 65 S.40 – Vakıflar Genel Müd. Kayseri Kadı Mahmud Vakfiyesi ve “Dün gibi” Edebali’nin Kayseri deki izleri Laçin Yayınları Hayrullah Adnan ŞİŞLİOĞLU)
    Şeyh Edebali’nin babası olarak kayıtlara geçmiş, ancak tarihi şahsiyeti bilinemeyen İbrahim ise Vezir Sadettin Köpek tarafından Ankara da hukuksuz bir şekilde recim ettirilmiş bulunan Pervane Taceddin İbrahimdir. Kendileri Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Abdülaziz kolundan gelen üçüncü kuşak torunu olmaktadır. Dolayısıyla dördüncü kuşak torun da Şeyh Edabalidir. (Kayseri deki Kadim Hisarcık suyu vakfiye)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.