Eşey Kromozomuyla Taşınan Özellikler X ve Y Kromozonunun Homolog Bölgesinde Olabilir mi?

  İnsanlarda 46 kromozom bulunmaktadır. Bu kromozomlardan bir çifti cinsiyete ait özelliklerin ortaya çıkmasını kontrol ederken, diğer 22 çift kromozom ise vücut özelliklerinin ortaya çıkmasını kontrol eder. İnsanlarda X,Y kromozomları cinsiyeti kontrol eder.

Y kromozomu X ile snaps yapmayan kısımda yer alan genlerle ortaya çıkmaktadır. Y kromozomu olmasa insanlık üreyemez. Çünkü Y kromozomu üzerinde erkeklik özelliklerini taşıyan genler mevcut olup sadece babadan oğula geçerek kendini göstermektedir.

X kromozomu ile taşınan özellikler, resesif gen ile aktarılır ve erkeklerde ortaya çıkma ihtimali kadınlara göre daha fazladır. Bunun nedeni erkek bireylerde tek X kromozomu olduğu için bunu bastırak bir gen bulunmamaktadır.

Y kromozomuyla taşınan özellikler, sadece Y kromozomu ile ortaya çıktığı için yalnızca erkek bireylerde kendisini gösterir.

X ve Y kromozomlar üzerindeki homolog genler sayıca oldukça az olmalarına karşın, anı zamanda X ve Y kromozomunun snaps yaptığı yerlerde de bulunurlar. Ne var ki homolog genler genel olarak birbirinin alleli gibi davranır. Örnek vermek gerekirse; tam renk körlüğü ve pigment birikmesi en bariz örneklerindendir.

Tam renk körlüğü (Xeroderma Pigmentosum)

Çekinik ya da yarı öldürücü genlerden meydana gelmektedir. Bunun sonucunda göz retinası ışığa karşı aşırı duyarlı bir hale gelebilir bu da ölümle sonuçlanabiliyor.

Retinis Pingmentosa (Tavukkarası)

Dominat bir gen ile birlikte kendini gösterir. Aşırı pigment birikmesi bireyin kısmi ya da tam körlük yaşamasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda bu sendroma bağlı olarak vücut kılları normal seviyedeki miktarın yarısı kadar olabilirler.

Eşey karakterlerin homolog bölgede olması olasılık kuralları ile açıklanabilir. Burada iki temel yasa bulunmaktadır. İlki şansa bağlı iki olayın sonuçları birbirinden bağımsızdır. İkinci, şansa bağlı olayların aynı anda gerçekleşme olasılığı bu olayların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına bağlıdır. Diğer taraftan X kromozomu hem erkek bireylerde hem kadın bireylerde bulunmasından dolayı ortaktır. Sonrasında baskın ya da çekinik olarak kendini gösterebilmektedir. Eğer homolog bölgeden de çekinik özellik alındıysa karakter kendini gösterebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.