Halidiye Tarikatı Nedir? Ziyaeddin Halid Bağdadi Kimdir?

Halidiye Tarikatı Nedir? Ziyaeddin Halid Bağdadi Kimdir? Nakşibendi’nin yaygın kolların­dan biridir. Ziyaeddin Halid Bağdadi tarafından kurulmuştur. (1775-I826) Mücedidiye’den ayrılan bu kolun kurucusu Ziyaeddin Halid, irak’ı Süleymaniye kentinin Karadağ kasabasında doğdu. Bağdat’ta okudu. Hacca gitti. Bir kadiri şeyhine intisap etti. 34 yaşında Hindistan’a giderek Nakşibendi şeyhlerinden Abdullah Dehlevi’ye bağlandı. Ondan icazet aldı. Memleketine döndü ve Bağdat’a yerleşerek tarikatını yaymaya başladı. Şafi mezhebinden olan ve üçüncü halifenin soyundan geldiği söylenen Ziyaeddin Halid I826’da Şam’da vefat etti.

Halidiye tarikatı, daha kurucusu sağken, Abdülvelıhab adlı bir mürid tarafından İstanbul’da yayılmaya başlamıştı. Tam o sıralarda Osmanlı Devleti Batı’ya yönelik reformlar yapıyordu. Halidiye tarikatının bu girişimlere karşı olması üzerine mensupları hakkında tatbikata girişildi, Abdülvehhab İstanbul’dan sürüldü.

Abdülbaki Gölpınarlı, takibata rağmen İstanbul’da özellikle doğu illerindeki Şafiiler arasında bu kolun yayılıp tutulduğunu söyler. Ona göre, I925’te Erzurum’da şapkaya karşı olan harekette, İslam Teali Cemiyeti ile Muhafazai Mukaddesât Cemiyetinin kuruluşunda, Menemen olayında, Türkçe ezana karşı direnişlerde, Nurculuk ve Süleymancılık gibi hareketlerde Nakşilerin Halidi kolu önemli bir rol oynamıştır.

Bu tarikatın ayinlerinde gizli ve açık zikir birlikte uygulanır. İbadet, tarikatın vazgeçilmez şartlarından sayılır. Ziyaeddin Halid’e göre, her müminin, Allah’a, onu görüyormuşçasına ibadet etmesi, her zaman, her yerde Allah’ı anması, Allah düşüncesini canlı tutması gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.