Fransız yazarı La Fayette Madame de Kimdir?

Fransız yazarı (Paris, 1634 – Paris, 1693).

Richelieu’ye bağlılığı nedeniyle yük­sek görevlere getirilmiş bir küçük soy­lunun kızı olan Madame de La Fayet­te (asıl adı Marie – Madeleine Pioche de la Vergne’dir) iyi bir öğrenim gör­dükten sonra 1655’te kendisinden yir­mi yaş daha büyük olan La Fayette kontuyla evlendi; böylece büyük bir servet ve önemli bir unvan (La Fayet­te kontesi) edindi. Kocası zamanının büyük bir bölümünü Auvergne’deki arazisinde geçirirken, Madame de La Fayette de Paris edebiyat çevrelerine devam etti. Bu arada Mme de Sevigne, Menage. Segrais ve özellikle La Rochefoucau’d ile yakın dostluk kur­du. Soylu sınıf arasında sürdürdüğü yaşamını La Princesse de Montpensier (Montpensier Prensesi, 1662), Zai­de (1669-1670) ve La Princesse de Clâves (Cleves Prensesi, 1678) adlı ro­manları yazarak daha renkli kıldı. Or­leans düşesi İngiltereli Henriette’in yakın dostluğunu kazandı, onun saye­sinde saraya girdi. 1683’te dul kaldık­tan sonra Histoire d’Henriette d’Angleterre’i (İngiltereli Henriette’in Öykü­sü; ölümünden sonra 1720’de yayımlandı) ve Mâmoires de la cour de France pour les annees 1688 et 1689’u. (1688 ve 1689 Yılları Fransız Sarayı’ndan Anılar; ölümünden sonra 1731’de yayımlandı) yazdı.

Modern Psikolojik Romanın İlk Örneği

Anlatım açısından yalın ve özlü yapı­sıyla dikkati çeken La Princesse de Cleves, içerik açısından modern psi­kolojik romanın ilk örneği sayılır. Cid­diliği, çağrışımlarının özentisizliği(olay Henri II döneminde geçer), özel­likle de tutkuların incelenmesine ver­diği önemle kibar çevrelerin yapma­cıklı roman türünden ayrılan bu ya­pıttaki kahraman Cleves prensesi, tut­ku derecesindeki aşkıyla Racine’in ki­şilerine, davranışlarını yönlendiren güçlü iradesiyle de Corneille’in kişile­rine benzer. Romanda, tutkuların incelenmesi, gönül işleriyle ilgili kötüm­serliğiyle klasik aşk kavramına son ve­rir. Gerçekten de buradaki gönül iş­leri, bitip tükenmez acının kaynağıdır. Aşk, ruhu yiyip bitirici bir tutku ola­rak görülür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.