Fransız hekimi Laennec Kimdir?

Fransız hekimi (Quimper, 1781-Kerlouanec, 1826).

Nantes hastanelerinde başhekimlik yapan amcasının yanında yetişen Re­ne Theophile Hyacinthe Laennec, ay­nı kentte tıp öğrenimine başladı. 1800’de öğrenimini sürdürmek ama­cıyla gittiği Paris’te Corvisart’ın (1755-1821) öğrencisi oldu; 1802’de hekimlik ve cerrahi alanında iki ödül aldı. 1804’te tıp öğrenimini tamamla­dıktan sonra çok başanlı bir meslek yaşamı oldu. Önce Beaujon Hastane­si hekimi olan Laennec 1806’da atan­dığı Necker Hastanesi’nde kendini pratisyen hekimliğe ve patolojik ana­tomi araştırmalarına verdi. 1805’ten sonra köpek kistinin yapısını ortaya çıkardı. Ama özellikle solunum yolları hastalıklarıyla ilgilendi ve 1815’te ti­tizlikle sürdürdüğü gözlemlerinden el­de ettiği sonuçları öğrencilerine ak­tarmaya başladı.

Özellikle göğüs boşluğu bölgesi organlarının dinlenmesi­ni sağlayan stetoskopu buldu: 1817’den başlayarak üstünde çalıştı­ğı bu dinleme yönteminil819’da Traite de l’auscultation mediate (Dolaylı Dinleme İnceleme Kitabı) adlı yapıtında ayrıntılı biçimde ele aldı. Yapıtının ilk baskısında, parmakla vurma ve dinleme yoluyla bulduğu bütün belir­tilerin dökümünü yaptı. Algılanan her tür sesi ayrıştırarak inceledi ve günü­müzde hâlâ kullanılmakta olan terim­lerle belirledi. Ama ikinci baskısında, tek tek tanımladığı hastalıklar üstüne çalışmalarını yoğunlaştırdı ve bu ta­nımlama düzeni daha sonra tıp bilimi için bir örnek oluşturdu.

Laennec’in tanımladığı en önemli ak­ciğer hastalığı, kendisinin de yakalan­dığı verem oldu, basil kökenini bilme­diği bu hastalığı öbür solunum yolla­rı hastalıklarından belirgin bir biçim­de ayırdı.1822’de College de France’da tıp kür­süsüne getirilen, 1823’deyse Paris Tıp Fakültesi’ne profesör olarak atanan ve Krallık Tıp Akademisi üyesi olan Laennec 45 yaşındayken akciğer ve­reminden öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.