Fransız kadın kahramanı Jeanne Darc Kimdir?

Fransız kadın kahramanı (Domremy, 1412-Rouen, 1431).

Köylü bir ailenin çocuğu olan Jeanne (Jeanne’a soyluluk verilmeden önce ai­lenin adı Darc diye yazılıyordu) basit bir biçimde yetişti: Okuma yazma bil­miyordu, yalnızca birkaç dua öğren­mişti, kiliseye gidiyordu ve yılda bir kez de günah çıkarıyordu. Çocukluğu ermişlerin yaşam öykülerini dinlemek­le geçti. Ama, 1421’den sonra savaş Jeanne’ın yaşadığı bölgedeki huzuru bozdu. Köylülerin çevredeki İngiliz-Bourgogne çetelerine karşı kendileri­ni savunmaları, ürünlerini ve sürüle­rini korumaları, kralları Charles VII için dua etmeleri gerekti. Sınır bölge­lerindeki yurtseverlik yeniden canlan­mıştı.

Jeanne d’Arc’ı kralın huzuruna götürülürken gösteren bir minyatür

Jeanne d’Arc’ı kralın huzuruna götürülürken gösteren bir minyatür

1425’e doğru, jeanne bazı ermişlerin kendisine göründüğünü ve gidip kral­dan yardım istemesini söylediklerini açıkladı (o dönemde, kâhinlerin, büyü­cülerin, şarlatanların, manastırlar­dan ayrılan keşişlerin ülkeyi baştan başa dolaşıp halkı kışkırttıklarını da burada belirtmek gerekir).

Ocak 1429’da kararını veren jeanne, Domremy yakınındaki Vaucouleurs’e giderek, Charles VII’nin yandaşı olan garnizon komutanı Robert de Baudricourt’la görüştü. Yarı yarıya ikna olan komutan, jeanne’ın yanına bir muhafız birliği verdi. Jeanne 13 Şu­batta köyünden ayrılıp 23 Şubatta Chinon’a vardı. Charles VII kendisini ancak iki gün sonra kabul etti, jeanne’ı sorguya çeken dinbüimcüer Bourges kralına bu dürüst köylü kızının ak­lı başında ve dindar olduğu konusun­da güvence verdiler. Onlara göre jeanne gerçekten Tanrı tarafından gönderilmişti.

1428’den beri İngiliz yüzbaşısı Salisbury tarafından kuşatılmış olan Orleans kenti açlığa boyun eğmiş durum­daydı. 29 Nisan günü, jeanne kentin kuşatılmamış tek kapısından Orleans’a girdi; bunun üstüne Fransızlar cesaret kazandılar ve birçok subay jeanne’ın çevresinde toplandı. 8 Ma­yısta İngilizler kuşatmayı kaldırdılar ve l8Haziranda Patay’de yenik düştü­ler. Böylece Loire bölgesi kurtarılmış oldu.

Kral Charles VII 17 Temmuzda Reims’de kral olarak kutsandı; jeanne görevini başarmıştı. Charles VII’nin kutsal taç giyme töreniyle Troyes an­laşması (1420) yürürlükten kalktı ve Bourges kralı yasallığını kazandı, jeanne’a, Charles VII tarafından soy­luluk verildi.Daha sonra jeanne d’Arc İngilizleri ülkenin her yanından kov­mak istedi, ama Paris önlerinde başa­rısızlığa uğradı (8 Eylül 1429) 1430 Martında Charles VII yanlıları ile de France’ta yeniden saldırıya geçtiler (Saint-Pierre-le Moûtier kuşatması, La Charite-sur-Loire önlerindeki bozgun). Bourgogne dükü İyi Philippe III’ün ku­şatmasındaki Compiegne’i kurtarma­ya gelen jeanne, 23 Mayısta Bourgogne’luların eline düştü ve Beauvais piskoposu Pierre Cauchon’un aracılı­ğıyla İngilizlere satıldı.

Charles VII’nin sarayındaki görevlile­rin bazıları Bourgogne düküyle anlaş­ma yoluna gitmek istiyor, bazıları da, jeanne’ın yol açtığı coşkudan ürküyor­lardı. İngilizlerse, jeanne d’Arc’ı şey­tanın emrindeki bir din sapkını ilan ederek Charles VII’nin yasallığını yık­mak istiyorlardı.

Pierre Cauchon, 9 Ocak 1431’de engi­zisyon kurallarına uygun olarak jean­ne d’Arc’la ilgili davayı başlattı, jean­ne d’Arc, engizisyonun din bilimci yargıçlarını, bir başka deyişle Kilise’yi reddettiğine göre din sapkınlığı ve şeytanın esini söz konusuydu, jean­ne d’Arc, bir kez.Saint-Ouen mezar­lığında toplanmış düşmanca bir kala­balığın önünde hatalarını kabul etme zaafını gösterdiyse de kendini çabuk toparladı.

Papaya başvurusu göz önüne alınma­yan jeanne d’Arc, 30 Mayısta Rouen’da Vieux-Marche alanında yakıldı. İn­gilizler ve Bourgogne’lular jeanne d’Arc’ın son dakikalarında pişmanlık duyduğunu belirttiğini yaydılar. Charles VII bu olaylar karşısında bir tepki gösteremedi, ama jeanne d’Arc’ın görevinin kutsal olduğunu ka­bul ettirmesigerekiyordu. 1449’da Rouen’ın başına geçtiğinde, davanın ye­niden incelenmesine karar verdi. Ta­nıklar dinlendi ve 7 Temmuz 1456’da mahkeme, jeanne d’Arc’ın suçlu ol­madığını ve tamamen aklandığım açıkladı. 1431’deki davanın adaletsiz ve kötü yönetilmiş olduğuna karar ve­rildi. 1456 davasının yargıçları, jeanne d’Arc’ın din sapkını ve büyücü olma­dığına karar verdiler, ama kral ve Ki­lise gibi onlar da jeanne’ın bir azize olduğunu ileri sürmediler, jeanne d’Arc ancak 1909’da Kilise ta­rafından kutsal kişi, 1920’de de ermiş ilan edildi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.