Geiger-Müller Sayacı Nedir?

Geiger-Müller sayacı, iç çeper ve bir telden oluşmuş merkez toplayıcı elek­trot arasında çok kuvvetli bir elektrik alanının bulunduğu bir iyonlaştırma odasıdır. Bu alanın etkisi altında, ta­neciğin geçişi sırasında oluşan birin­cil iyonlar, ikincil iyonları üretmeye yetecek kadar hız kazanırlar. Böyle­likle, merkez tel üstünde bir iyon kü­mesi oluşur. Bunun sonucu olan ge­rilim itkisi, on voltluk bir değere eri­şir ve büyütülmesine gerek kalmaz. Kendi kendine gerçekleşen bu boşa­lımın, yeni bir tanecik saptanmak is­tendiğinde durdurulması gerekir. Bu­nun için, sayaçlar genellikle bir ar­gon ve alkol karışımıyla doldurulur­lar. Gerçekten de alkol buharları, İyonlaştırıcı morötesi fotonları soğu­rurlar. Ama bu madde yavaş yavaş yok olur, bu da sayacın “yaşamı”nı sınırlandırır. Söz konusu engel, halojenli sayaçlarda ortadan kaldırılmış­tır. Rutherford ve Geiger’in 1913’te gerçekleştirdiği, Müller’in 1928’ de geliştirdiği bu aygıt,başta uran­yumlu madenlerin araştırılması ol­mak üzere birçok alanda kullanılır.

geiger müller sayacı

Deney bölgesinin çevresindeki ışın kalıntılarının düzeyinin ölçülmesinde kullanılan bir Geiger-Müller sayacı

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.