Yasincizade Abdülvehhab Efendi Kimdir?

Yasincizade Abdülvehhab Efendi Kimdir? Seyit, nakip ve şeyhülislam (İstanbul 1759- ay.y. 1834). Sinop’da yatan Seyit Bilal soyundan geldiği söylenir. Babası, Selim III devri ilim adamlarından Osman Efendidir. Dedesi, Büyük Ayasofya camii yasin okuyucularından Seyit Mustafa Efendi olduğu için, Yasincizade diye anılır. Küçük yaşta Saraya alındı ve Enderunda terbiye, devrin ünlü bilginlerinden Palabıyık Mehmed ve Gelenbevi İsmail efendilerden ders gördü. 13 Ocak 1786’da Saraydan çerağ edildi, müderrisliğe başladı. Beyazıt ve Yeni cami’de verdiği derslerle ün kazandı; daha sonra birçok medreselerde vazife aldı; Selanik kadılığına getirildi.

1811’de İran’a sefir olarak gönderildi; İran sahi Fe’tih Ali Han ile yaptığı görüşmelerde, Rusya’ya karşı beraber hareket edilmesini, özellikle İranlıların Babanlı Abdurrahman Paşayı kayırmamasını, yerine Kars ve Ahıska’daki Osmanlı devleti memurlarını korumasını teklif etti; Fetih Ali Han, bu görüşmelerin, veliaht Abbas Mirza ile yapılmasını istediği için, daha sonra Tebriz’e gitti; iki taraf arasında yapılan konuşmalar Osmanlı İran sınır meseleleri üzerinde toplandı, fakat Abdülvehhab Efendi bir sonuca varılamadan geri döndü (1813). Mahmud II, yaptığı hizmetten dolayı, sefirini önce Mekke, sonra İstanbul kadılığı payeleriyle mükafatlandırdı; 1818’de nakibül eşraf oldu.

Birinci defa 1821’de ikinci defa 1828’de şeyhülislamlığa getirildi; 1833’te emekliye ayrıldı. İstanbul’daki yalısında oturduğu sırada vefat etti. Cenaze töreninde Mahmud II de hazır bulundu. Hulâsat- ül-Bürhan itâat-is-Sultan (Sultana İtaat Hakkında Delil Hulasası) adında bir eseri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.