Hudeybiye Antlaşması’nın neden ve sonuçlarını şema halinde gösteriniz.

Hudeybiye Antlaşması’nın neden ve sonuçlarını şema halinde gösteriniz.

huseybiye antlaşması nedenleri ve sonuçları şeması

Peygamberimiz, Hendek Savaşı’ndan sonra Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla bin beş yüz kadar Müslümanla yola çıkarak Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye geldi. Mekke’ye bir elçi göndererek amacının sadece Kâbe’yi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteğini kabul etmediler. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra 628 yılında “Hudeybiye Antlaşması” imzalandı.

Hudeybiye Antlaşması, Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla sağlanan barış ortamında birçok kabile Müslüman oldu. Böylece İslam dini hızla yayılma imkanı buldu.

Hz. Muhammed’in tüm barışçı girişimlerine karşın bir süre sonra Mekkeliler antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamberimiz Mekke’nin fethi için on bin kişilik bir ordu ile Medine’den yola çıktı. Mekke yakınlarına geldiğinde Mekkelilere haber göndererek kimseye zarar verilmeyeceği garantisi verdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.