Fil Olayının ne zaman geçtiğini peygamberlerin hayatlarını anlatan kitaplardan araştırarak

Fil Olayının ne zaman geçtiğini peygamberlerin hayatlarını anlatan kitaplardan araştırarak sınıfça konuşunuz.

Habeşistan (Etiyopya) Krallığı’nın Yemen Valisi Ebrehe, Hristiyanlığı Arabistan’da yaymak ve insanların Kâbe’yi ziyaret etmelerini engellemek için bir kilise yaptırmıştır. Ancak insanlar bu kiliseye fazla ilgi göstermeyince Kabe’yi yıkmaya karar vermiştir. Fillerle desteklediği ordusuyla Mekke’yi kuşatmıştır. Mekke’nin yöneticileri ise “Kâbe’nin sahibi Allah’tır. Onu sahibi koruyacaktır.” diyerek Ebrehe’nin ordusuna karşı koymamışlardır. Ebrehe’nin ordusu Kâbe’ye yaklaşınca göklerde beliren sürü sürü kuşlar, ordunun üzerine taşlar yağdırarak onları yerle bir etmişlerdir. Böylece Allah Kabe’yi düşmanlara karşı korumuştur.

Fil Vak’ası’nm vuku bulduğu zamana dair kaynaklarda verilen bilgilerde büyük farklılıklar vardır. 347, 552 veya 563 yılları yanında Hz. Peygamber’in bu olaydan sonra gelen on üç ile kırk yıl arasındaki bir tarihte doğduğu rivayetleri de bulunmaktadır. Yaygın olan inanış Hz. Peygamber’in doğumundan elli, elli beş gün veya üç ay önce. muharrem ayının çıkmasına on üç gün kala bir pazar günü vuku bulduğudur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.