Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir peygamber olduğuna inanmak imanın gereğidir

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir peygamber olduğuna inanmak imanın gereğidir. Şehadet kelimesinin ikinci cümlesini de dikkate alarak bu konu üzerinde konuşunuz.

Hz. Muhammed kırk yaşında iken Yüce Allah onu elçi olarak seçmiştir. Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın elçisidir…” (Fetih suresi, 29. ayet.) ayetiyle onun bu görevine işaret edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e indirilmiştir. O da Kur’an’ı ulaşabildiği herkese tebliğ etmiştir. Bir ayette bu konu şöyle açıklanmıştır: “…İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu…” (En’âm suresi, 19. ayet.)

Hz. Peygamber, insanları Allah’tan başkasına kulluk etmemeye çağırmıştır. O, daima hak ve adaletten yana olmuştur. Güzel ahlak sahibi bir insan olarak iyiliğe ve yardımlaşmaya öncülük etmiş, insanları kötü ve zararlı davranışlardan sakındırmıştır. Şûrâ suresinin 15. ayetinde, onun uyması gereken ilkeler şöyle bildirilmiştir: “İşte onun için (Ey Muhammed) sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların
heveslerine uyma ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…”

Şehadet kelimesinde de, Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Diyerek bu durum sürekli tekrarlanmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.