Hz. Peygamber (S.A.V) insanları hangi konularda uyarmıştır?

Hz. Peygamber (S.A.V) insanları hangi konularda uyarmıştır? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Hz. Peygamber insanları; putlardan ve birtakım nesneleri putlaştırmaktan uzak durmaya, her şeyi yaratan Allah’a inanmaya, ona güvenmeye çağırmıştır. Allah’a ortak koşmanın (şirk) en büyük günah olduğunu bildirmiştir. Yalan, cinayet, hırsızlık, fuhuş, sarhoşluk ve kumarın kötü davranışlar olduğu konusunda onları uyarmıştır. İnsanlar doğru, iyi ve güzel işler yaptıkları takdirde Allah’ın onları hem bu dünyada hem de ahirette ödüllendireceğini müjdelemiştir. “Onlar iman edip Allah’a karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya çalışan kimselerdir. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır…” (Yûnus suresi, 63 ve 64. ayetler.) ayetleri bunu ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin uyarı görevini nasıl yerine getirdiklerinin birçok örneği verilmiştir. Peygamberlerin uyarılarına kulak verenlerle bunları reddedenlerin karşılaşacakları sonuçlara dikkat çekilmiştir.

Allah Resulü yalnızca Mekkelileri değil, tüm insanları uyarmıştır. Evrensel düzeydeki bu uyarıcılık görevi, Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “Biz, seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Sebe’ suresi, 28. ayet

Peygamberimiz Hz. Muhammed, insanları uyarırken hiçbir baskı ve zorlamaya başvurmamıştır. Yûnus suresinin 99. ayetinde bu konuya değinilmiştir: “Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın?” Onun görevi, mesajı duyurarak insanları uyarmaktır. Başka bir ayette onun hesap görücü değil, uyarıcı görevine şöyle işaret edilmiştir: “…Sana düşen, sadece duyurmaktır (tebliğ etmektir). Hesap görmek ise bize aittir.” Ra’d suresi, 40. ayet.

Hz. Muhammed, uyarıcılık görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Onun peygamberlik ile ilgili en önemli özellikleri Ahzâb suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle dile getirilmiştir: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik.” Ayrıca Veda Hutbesi’nde de o günkü Müslümanlar, uyarıcılık görevini yerine getirdiği konusunda tanıklık etmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.