Hz. Muhammed ve İslamiyet’in doğuşu hakkındaki bilgilerinizi

Hz. Muhammed ve İslamiyet’in doğuşu hakkındaki bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce sık sık Hira Dağı’na giderdi. Bir gün bu dağdaki mağarada düşüncelere dalmışken Cebrail adlı meleğin şu sözleriyle, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Kur’an-ı
Kerim, Alak Suresi, 1. ayet) kendisinden geçti. Kendine geldikten sonra hızla evine dönerek Hz. Hatice’den üzerini örtmesini istedi. Bir süre sonra olanları ona anlattı. Birlikte bilgisine güvendikleri Varaka’nın yanına gittiler. Durumu anlattılar. Varaka, “Müjde, ey Muhammed! Sana görünen melek Cebrail’dir. Sen Hz. İsa’nın haber verdiği son peygambersin.” dedi.

uhut dağı

İslamiyet Mekke’de doğdu. Medine’de yayıldı. Hz. Muhammed’in İslam dinini yaymaya başlamasına Mekkelilerin ileri gelenleri büyük tepki  göstermişti. İslam dinine giren az sayıda Müslüman zor günler yaşıyorlardı. Bu nedenle bir grup  Müslüman, Habeşistan’a hicret etti. Bunların arasında peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Cafer, Habeşistan Kralı Necaşi’ye Mekke’de olanla-
rı ve İslam’ın özelliklerini şöyle anlatıyordu:

“Bu Peygamber, bizi Allah’ı bir bilmeye ve ona ibadet etmeye, babalarımızın taptığı putları bırakmaya çağırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete hıyanet etmemeyi, akrabalık bağlarını sıkı tutmayı, komşularla iyi geçinmeyi, kan davasından vazgeçmeyi emretti. Yalan yere şahitlik etmeyi, yetim malı yemeyi yasakladı. Sadece Allah’a ibadet etmemizi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Biz de bu emirlere uyduk. Fakat kabilemiz bize çok kötü davrandı, işkence ettiler. Bizi dinimizden çevirmek için
türlü türlü baskı yaptılar. Bunun üzerine başka çare bulamadık ve senin ülkene sığındık.” Peygamberimi Öğreniyorum, s. 31-44.

İslamiyetin Mekke’de yayılmasının önündeki engeller artınca Hz. Muhammed ve Müslümanlar Medine’ye göç ettiler. Bu göç, İslam tarihinde “hicret” olarak yerini almıştır. Daha sonra hicret,
Müslümanlarca tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Hicretten sonra İslamiyet, Medine’de hızla yayıldı. Bir İslam Devleti meydana geldi.

Bundan sonra Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında bir dizi savaşlar oldu.

Hz. Muhammed Dönemi’ndeki Üç Savaş

Hz. Muhammed Dönemi’nde yapılan Bedir,
Uhut ve Hendek savaşları Müslümanların önemli
kazanımlar elde etmesini sağladı. Müslümanlar;
Bedir Savaşı’nda → Moral kazandılar.
Uhut Savaşı’nda → Ders çıkardılar.
Hendek Savaşı’nda → Güçlerini pekiştirdiler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.