Hz. Muhammedin akraba ziyareti ile ilgili bir sözünü yazınız.

 Hz. Muhammedin akraba ziyareti ile ilgili bir sözünü yazınız.

İslam dininde insanların bir arada mutlu, huzurlu bir şekilde ve barış içinde yaşamalarına önem verilir. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özen gösterilmesi istenir. Kur’an­ı Kerim’de, komşuluk ve akrabalık ilişkilerine önem verilmesi gerektiğini öğütleyen çok sayıda ayet yer alır. Bu ayet­lerden birinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ibadet edin… Ana babaya, akrabaya, yetimlere, … komşuya … iyi davranın…”

Peygamberimiz ve ailesi de daima bunun bilincinde olmuşlardır. Onlar akraba ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya önem vermişlerdir. Hz. Muhammed ve ailesi, akraba ve komşularına karşı kibar davranırlardı. Onlar akrabalık ve komşuluk ilişkilerin­de iyi niyetin ve sevginin güzel bir örneği idiler. Akraba ve komşularına ellerinden gelen her türlü yardımı yaparlardı. Komşularının rahat etmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlardı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, akraba ve komşularını sık sık ziyaret ederlerdi. Onlara hedi­yeler verir, yemeklerini paylaşırlardı. Peygamberimiz, komşuyu rahatsız etmenin doğru bir dav­ranış olmadığını vurgulardı. O, bir hadisinde;“Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusunu rahatsız etmesin.” buyurmuştur. Bu sözüyle komşularla iyi geçinmenin dinimizin gereklerinden biri olduğunu belirtmiştir.

Peygamberimiz komşuları arasında ayrım yapmazdı. Eşi Hz. Aişe bir gün Peygamberimi­ze sordu: “Ey Allah’ın elçisi! İki komşumuz var, hangisine ikramda bulunayım? Hz. Muhammed (s.a.v.), “Bize en yakın olana.” cevabını verdi. Peygamberimizin en yakın komşusu bir Yahudi idi. Bu durum, onun komşuları arasında ayrım yapmadığını ve onlara önem verdiğini açıkça gös­termektedir.

Biz de Peygamberimizi ve ailesini kendimize örnek almalıyız. Yardıma ihtiyaçları olduğunda akraba ve komşularımızın yanında olmalıyız. Zaman zaman akraba ve komşularımızı ziyaret etmeli, onların hâl ve hatırlarını sormalıyız. Onların kişiliklerine, özel hayatlarına saygı göstermeliyiz. Böyle davranmanın hem bir nezaket kuralı hem de dinimizin emri olduğunu bilmeliyiz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.