İgnacio de Loyola Kimdir?

Cizvit tarikatının kurucusu (Azpeitia, 1491-Roma, 1556)

Bir İspanyol Baskı olan İgnacio de Loyola, Navarra genel vahşine bağlı soy­lular arasında yer alıyordu; Fransız­ların giriştikleri (1521)Pampelune ku­şatmasında yaralanınca, iyileşmek üzere, doğduğu Loyola şatosuna çekil­di ve burada dinle daha yakmdan il­gilenmeye başladı. Günahlarından, tek başına yaşayarak arınmayı tasar­ladı, hacı olmaya karar verdi, Montserrat’ya gitti, ilk mistik deneyimleri­ni edindiği Manresa’da uzun süre kal­dı, ardından Roma’ya ve Kudüs’e git­ti (1523). İspanya’ya döndüğünde, aşağı yukarı otuz yaşlarındayken, Alcala ve Salamanca üniversitelerinde latince öğrenmeye koyuldu (1526-1527) ve öğrenimini daha son­ra Paris Üniversitesi’nde sürdürdü (1528-1535). Manresa’da geçirdiği günlerden başlayarak, manevi yaşa­mıyla ilgili olarak tuttuğu notlarla Libro de los ejercicios esprituales (Ruh­sal Deneyler Kitabı) oluştu. Görüşünü paylaşan birkaç öğrenciyi (özellikle François Xavier, Pierre Favre, Lainez ve Salmeron) yanına aldı. 1534’te Montmartre’da yedi arkadaşıyla birlikte yoksulluk ve bekârlık andı, Filistin’de Hıristiyanlığı yayma andı içti. 1537’de Venedik’te, arkadaşlarıyla birlikte papaz oldu. Ama Venedik’le Osmanlılar arasındaki savaş nedeniyle Filistin’e geçemeyince, papa Paulus III’ün isteğiyle İtalya’da gezici misyoer olarak görev yaptı.

İgnacio de Loyola 1539’a kadar dinsel bir tarikat kurma eğiliminde değildi, ama havariliğin gereklerine uygun olarak arkadaşlarıyla birlikte papa Paulus Iirten tarikat kurma izni aldı (1540) ; böyleçe kurulan Cizvitler tarikatının başkanlığına da kendi geldi. (1541). Papalığın hizmetine giren Cizvitler tarikatı karşı reformcu bir kuruluş haline dönüştü. Başlangıçta, Cizvitler, eğitimi etkinlikleri içinde bir yana bıraktılar ama,1547’de İgnacio de Loyola.Messina Koleji’ni açmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu tarihten sonra da, eğitim Cizvitler tarikatının temel görevlerinden biri oldu. İgnacio de Loyola daha sonra ilk papaz okullarım da kurdu (Collegium Romanum, 1551; Collegium Germanicum, 1552).

Cizvitler Orta Avrupa’da Protestanlığın ilerlemesini durdurdular ve tarikat daha İgnacio de Loyola’mn sağlığında yeni keşfedilen ülkelerde misyonlar kurdu. İgnacio de Loyola yukarda sözünü ettiğimiz Libro de los ejercicios esprituales dışında, mistik deneylerinin etkisiyle Libro de los constituciones de la Compañía de jesús’ u (Cizvit Tarikatı Yönetmeliği, 1541-1556) yazdı (söz konusu mistik deneylerini Manevi Günlük’ünde de dile getirdi). Ayrıca, Monumenta histórica societatisjesu dizisinde yayımlanan binlerce mektubu ve sekreterine yazdırdığı bir yaşam öyküsü vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.