İklim Tipleri Nelerdir ve Mikroklima İklim Nedir?

Mikroklima İklim

Çok sınırlı yöreleri etkileyen iklim. Genellikle mikroklima iklim teriminden, ge­niş olmayan bir yerleşme merkezinin kendine özgü yerel koşulları anlaşı­lır; sözgelimi, koruntulu bir yerin, bir koyun, bir gölün ve hatta bir sokağın, bir tarım işletmesindeki çeşitli bölüm­lerin (Güneş ışınları alan yamaç) mikro ikliminden söz edilebilir.

Bu mikro iklimler, yerleşme merkezi­nin en belirgin noktasında, belli sa­atlerde. oldukça uzun süreler boyun­ca yapılan ölçmeler aracılığıyla ince­lenir; daha sonra, gözlem dizilerinin incelenmesine girişilir. Bu ölçümler klasik öğelerle (sıcaklık, nem. güneş alma, vb.) ve bazı durumlarda, özel verilerle (iyonlaşma, atmosferdeki elektrik yükü, tozlaşma) ilgilidir.

İklim Tipleri

1. Kutup İklimi (Antarktika, Grön­land): Kışlar uzun ve çok soğuk, yaz­lar kısa ve az şiddetli (en sıcak ay bo­yunca sıcaklıklar 10°C’ın altında ka­lır), yağışlar az, rüzgârlar çok şiddet­li.

2. Soğuk İklimler:

a) Soğuk okyanus iklimi (Spitzberg, Novaya Zemliya, Kerguelen): Kışlar oldukça ılımlı, yazlar çok serin ve yağışlı.

b) Soğuk karasal iklim (Kuzey Kana­da, Sibirya): Kışlar daha sert, yazlar daha sıcak, sıcaklık farla yüksek, ya­ğışlar az.

3. Ilıman İklimler:

a) Ilıman okyanus iklimi (Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyısı, A.B.D’nin, Kanada’nın, Alaska’nın Büyük Okyanus kıyısı. Güney Şili’nin Büyük Okyanus’a bakan yamaçları): Kışlar yumu­şak, yazlar serin, değişken ve nemli hava, en bol yağış mevsimleri yaz ve sonbahar, rüzgârlar oldukça güçlü.

b) Ilıman karasal iklim (A.B.D., Doğu Avrupa, Patagonya): Kışlar uzun ve sert, yazlar sıcak, sıcaklık farkı yük­sek, yaz yağmurlan fırtınalı sağnaklar halinde.

c) Kıtaların doğu cephelerindeki ılı­man iklim (Kuzey Amerika ve Rusya’nın doğu kıyıları): Kışlar da­ha az soğuk, yazlar daha az sıcak, şid­detli kar yağışları.

d) Akdeniz iklimi (Akdeniz kıyısında­ki ülkeler, Kaliforniya, Kap bölgesi, Güneybatı Avustralya, Orta Şili): Kış­lar yumuşak, yağışlı ve ani soğuk dal­gaları, yazları sıcak ve kurak, şiddetli yağışlar.

e) Çin tipi ılıman iklim (kıtaların gü­neydoğu cepheleri, Japonya, Arjantin Pamgası, NataL Güneydoğu Avustral­ya): Ilıman karasal iklimle tropikal ik­lim arasındaki geçiş iklimi Kışlar yu­muşak ve yağışlı, yazlar sıcak ve nem­li.

4. Kurak İklimler: Su azlığı, sı­caklık farkının çok yüksek olması.

a) Astropikal çöller: Değişmez yüksek basınçlara bağlıdır (Büyük Sahra).

b) Kıyı çölleri: Soğuk bir deniz akın­tısına bağlıdır (Namib).

c) Kıta içi çölleri: Ilıman kuşağın ko­runmuş kesimlerini bulunur (Çin Türkistanı).

5. Tropikal İklim. Hafif sıcaklık farkı,mevsimlerden birinin kurak, bi­rinin nemli geçmesi.
6. Ekvator İklimi (Amazon böl­gesi, Gine Körfezi kıyılan, Kongo, En­donezya, Malezya): Sürekli ve yüksek sıcaklık, mevsimlerin bulunmaması, her zaman bol ama Güneş’in zenit­ten geçişi sırasında daha da artan yağış.
7. Dağ İklimi: Sıcaklık farkı do­ruklarda az, vadilerde yüksek, yerel rüzgârlar, yağışların bir maksimum eşiğine kadar yükselmesi, sonra azalması.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.