İngiltere Demir Çelik ve Metalürji

DEMİR-ÇELİK. Britanya iktisadının temel taşı olan sanayi, değişik kesim­lerde eşitsiz bir gelişme göstermiştir. Geleneksel dokuma sanayisinde dar­boğazlar vardır ama, imalât metalür­jisi hâlâ çok canlıdır; öncü sanayiler alabildiğine gelişmektedir. Modern­leştirilmiş ve yeni baştan düzenlen­miş olan demir-çelik gene ön planda­dır (Cotswold Hills’den çıkanlan de­mir minerali çok yetersiz olduğu için İsveç, Kanada, Afrika ve Güney Ame­rika’dan demir filizi satın alınır). Yine devlet denetimine geçen İngiltere demir-çelik sanayisi Avrupa’da ikin­ci sırada yer alır. Cotswold Hills’deki (Corby) demir minerali ya dâ taşkö­mürü yatakları üstündeki geleneksel tesisler giderek önemlerini yitirmek­tedir. Kıyılardaki tesisler günümüz­de daha iyi bir konumda yer alırlar; çünkü hem taş kömürü havzalarına, hem dışardan satın alınan minerali taşıyan gemilerin boşaltma limanla­rına yakındırlar. Port Talbot, Margam ve Galler’de Newport, Birleşik Krallığın toplam ince sac üretiminin % 60’ını sağlar. Galler’deki tesislerde 9 milyon tonu aşkın çelik üretilir; bunun hemen ardından kalın sac ya­pan Tees tesisleri (Middlesbrough) gelir; Lancashire tesisleriyse (Barow’in Fumess) ray ve gemi sacı yapı­mında uzmanlaşmıştır. Alüminyum metalürjisi Kanada’dan dış alımı durduracak kadar gelişmemiştir; öbür demir dışı maden dökümhaneleri (çinko, bakır, kalay) Galler’de bulunur.

METALÜRJİ. Metalürji alanında ye­nilenme olmuşsa da, gemi yapımı hâ­lâ ağırlıktadır. Doğu kıyısında, Tyne ırmağının batı kıyısında, Clyde’ın haliçlerinde önemli gemi tezgâhları kurulmuştur. Ama Japonya, İsveç ve Almanya’nın rekabeti bu kesimi istikrarsızlaştırmaktadır.

Otomobil sanayisi 1970 yıllarında 2 milyon araçlık üretimiyle dünya 1.’siyken, günümüzde dünya 9.’luğuna inmiş, 1968’de British Motors Co (Morris, Jaguar) ile Leylancfm (Rover, Triumph) birleşmesinden doğan British Leyland Motor Co iç üretimin % 41’ini karşılarken, Jaguar şirketi 1988’de Amerikan Ford Şirke­ti tarafından satın alınmış ve 1988’de Japon Nissan (1992’de 200 000 oto­mobil üretti) ve Toyota (1989’da 200.000 otomobil üretti) şirketleri, ülke­de fabrikalar açmışlardır. Ayrıca Honda şirketi, 1989’da söz konusu iki şirketin ortak motor fabrikaları­nın % 20 hissesini satın almıştır. Midlands (Birmingham, Coventry) ve Londra bölgesinde bulunan oto­mobil sanayisi, İskoçya’ya, Liverpool’a ve Galler’e yayılmaktadır.

Uçak sanayisi de Londra bölgesinde kurulmuştur; özellikle Fransızlarla birlikte Concorde uçaklarının ger­çekleştirilmesinden sonra, bu sanayi de en ileri teknik düzeye ulaşmıştır. Makine (dokuma makineleri, tarım makineleri, araç ve gereçler, fabrika donanımı) hâlâ çok canlıdır; elektrik ve elektronik gereç yapımı hızlı bir gelişme içindedir. Eski kömür kent­lerinin etkinliklerinden çok ayrı olan bu sanayiler, ancak güneydoğudaki yeşil İngiltere’de yer bulabilmişler­dir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.