İngiltere Enerji Kaynakları

ENERJİ KAYNAKLARI

Ülkedeki olağanüstü kömür bolluğu Britanya sanayisini uzun süre ayakta tutmuş­tur. Günümüzde de gerekli enerjinin yansı hâlâ taşkömüründen elde edi­lir (ama bu oran 1939’da % 96’ydı). Savaştan sonra kamulaştırılan kö­mür ocakları yeni baştan düzenlen­miştir (verimin artırılması, verimsiz sayılan kuyuların kapatılmasıyla işçi sayısı düşürülmüştür). Çıkarılan 98 milyon ton (1992) kömürün % 49’u Yorkshire havzasından elde edilir; ikinci büyük havza, kömürün deniz dibinden çıkarıldığı Northumberland-Durham havzasıdır (% 16). Öbür havzalar (Güney Galler, İskoçya Lowlands’i, Lancashire) o kadar önemli değildir. Petrol fiyatlarının artışı kömür üretiminin yeniden can­lanmasına yol açabilir. Günümüze kadar, hidrokarbürler enerji bütçe­sinde giderek genişleyen bir yer tut­muştur. Kuzey Denizi’nde bulunan gaz ve petrole büyük umutlar bağlan­mıştır: Büyük Britanya orta vadede petrol gereksiniminin yarısını bu ya­taklardan karşılamayı amaçlamakta­dır; günümüz için büyük ölçüde pet­rol dışalımını sürdürmek zorundadır (100 milyon tondan çok). Kıyılarda Büyük Britanya bir rafineriler şeri­diyle sanlıdır. En önemlileri Sout­hampton dolaylarında Fawley, Tha­mes kıyısında Shell Haven ve İsle of Grain, İskoçya’da Grangemouth, Li­verpool yakınlarında Stanlow, Galler’de Milford Haven ve Llandarcy’dir. Kuzey Denizi kıyısında da Tees ve Humber rafinerileri kurul­muştur.

Kuzey Denizi’nden çıkanlan metan gazı (1992’de 45 Mt), Sahra’dan do­ğal gaz aliminin bir bölümünden vazgeçilmesini sağlamıştır. Büyük Britanya, nükleer enerjinin sanayide kullanılması yolunda öncü ülkeler­dendir. Başlıca araştırma merkezi Oxford yakınlarında Harwell’dir; yalıtılmış alanlarda kurulmuş olan nükleer santrallar (İskoçya’da Dunreay ve Hunterston, Anglesey adasında Wylfa, Comwall’de Hinkley Point, güneydoğuda Dungeness, Sizewell, Bradwell) enerji üretiminin (% 96’sı termik kaynaklardan) % 10’dan faz­lasını sağlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.