İngiltere dışında değişik parlamenter sistemler nelerdir?

İngiltere dışında değişik parlamenter sistemler nelerdir? Değişik parlamenter sistemler Devlet Başkanı, Hükümet veya Parlamentodan birine ağırlık verilmesi, uygulamada değişik parlamenter sistemlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu da, sistemin uygulandığı ülkenin gelenekleri, siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısı ile yakından ilgilidir,

Devlet Başkanına tanınan yetkilerin artırılması, parlamenter sistemi, Başkanlık sistemine doğru kaydırmaktadır.

Hükümete ağırlık verilmesi durumunda ise, Devlet Başkanmm yetkilerinde bir azalma olmakta ve yetkileri sembolik bir duruma gelmektedir. Güç kazanan hükümet başkanı, hem hükümeti, hem de parlamentoyu yönlendirebilmektedir. Başbakanın hem seçimlerde çoğunluğu sağlamış olması, hem de Parlamentoda çoğunluğa sahip olması, gücünü artırmaktadır.

Parlamentoya ağırlık verilmesi durumunda ise, yine Devlet Başkanının güç yitirdiğini, eskiden Devlet Başkanında olan bazı yetkilerin, Parlamentoya kaydığı görülür. Devlet Başkanının, meclisi dağıtma yetkisi ya yoktur, ya da çok kısıtlanmış, istisnai duruma getirilmiştir. Parlamento daima birinci planda, hükümet ise ikinci plandadır. Parlamenter sistemin bu türünü, «Meclis Hükümeti» sistemi ile karıştırmamak gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.