İngiltere Sanatçıları

Sir Joshua Reynolds

İngiliz ressamı (Plympton, Plymouth yakınları, 1723 – Londra, 1792). İngiliz resim okulunun kurucusu olan Sir joshua Reynolds, İtalya’ya yolculuk yaptıktan sonra, Royal Academy’ nin kurulmasında (1768) rol oynadı ve bu kuruluşun başkanı oldu. Sanat­çının resim çalışmalarının yanı sıra sanat konusunda da kuramsal ve eleştirel yapıtları vardır (Resim Üs­tüne Konuşmalar, 1771; Resim Yap­ma Sanatı Üstüne Notlar, 1781).

John Constable

İngiliz ressamı (East Bergholt, Suf­folk, 1776 – Londra, 1837). İngiliz resim okulunun en büyük res­samlarından ve modern peyzaj anla­yışının yaratıcılarından biri olan john Constable’ın başlıca yapıtları arasın­da şunlar vardır: Weymouth Koyu; Vadideki Çiftlik; Alavere Havuzu; Sa­man Arabası; vb. Sanatçı özellikle Gé­ricault ve Delacroix gibi ressamları büyük ölçüde etkilemiştir.

Robert Adam

İngiliz mimarı (Kirkcaldy, 1726 – Londra, 1792). İskoçyalı mimar William Adam’m kü­çük oğlu olan Robert Adam, üç erkek kardeşiyle birlikte çalışarak kendile­rine özgü üslubu oluşturdular (arala­rından yalnızca James onun gibi mi­mardı). Birlikte özellikle Grosvenor Square Sarayı’nı, Edinburgh Üniver- sitesi’ni, vb. yaptılar; taşrada çeşitli konutları düzenlediler. Bunlar ara­sında Harewood House, Compton Vemey, Osterley Park, vb. vardır. Ro­bert Adam konut anlayışını en iyi bi­çimde Kenwood Kitaphğı’nda ortaya koydu (günümüzde Soane Museum’a taşınmıştır).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.