İnsan niçin hiçbir zaman Yüce Allah’tan ümidini kesmemelidir?

İnsan niçin hiçbir zaman Yüce Allah’tan ümidini kesmemelidir? Tartışınız. Yesevilikte en çok ilginizi çeken ahlaki ilkeler hangileridir? Listeleyiniz.

İnsan Allah’a güvenmeli, yapması gereken herşeyi yaptıktan sonra Allah’a tevekkül etmelidir. Allah’tan ümidi kesmemelidir.

Yesevilikte ilgimizi çeken ahlaki ilkeler, misafirlere ikramda bulunma, kibirden uzak olmak, sırları ifşa etmeyip saklamak.

Yesevilik

Yesi şehri nerededir?

İslam’ın Anadolu’da ve çevresinde yayılmasında etkili olan başlıca tasav­vufi yorumlardan biri Yeseviliktir. Bu tasavvufi akım, Hoca Ahmet Yesevi’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde or­taya çıkıp yaygınlaşmıştır. Ünlü muta­savvıf Hoca Ahmet Yesevi, 10. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’ın Yesi şeh­rinde bulunan Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Hoca Ahmet Yesevi,
dönemin tanınmış mutasavvıflarından biri olan Arslan Baba’dan ilim öğrenmiş­tir. Daha sonra da Buhara’ya gidip ünlü âlim Yusuf Hemedani’den ders almıştır. Hocası Yusuf Hemedani’nin vefatından sonra, doğduğu yer olan Yesi’ye dönmüştür. İlmî konularda kendini yetiştiren, özellikle de tasavvuf ala­nında derin bilgi sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi, kendi görüşlerini yaymaya başlamıştır.

Hoca Ahmet Yesevi yıllarca insanlara İslam dininin ilkelerini öğretmek için çaba harcamıştır. Toplum­da güzel ahlakın yaygınlaşması için çalışmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler çeşitli bölgelere dağılarak onun görüşlerini halka anlatmışlardır. Hoca Ahmet Yesevi İslam’ın ilkelerini daha kolay ve anlaşılır şekilde ifade edebilmek için hikmet adı verilen şiirler söylemiştir. Böylece Türkler arasında İslam’ı yaymak için çalışmıştır. Bu ünlü mutasavvıfın hikmetlerinin toplandığı eser Divanı Hikmet olarak adlandırılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi, 1166 yılında , doğduğu yer olan Yesi şehrinde vefat etmiştir. Onun ileri sürdüğü görüş ve düşünceler, öğrencileri aracılığıyla Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yayıl­mıştır. Hikmet adı verilen şiirleri de dilden dile dolaşmıştır.1 Yesevilik akımının kurucusu olarak kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi, insanları irşat etmeyi, onları doğru yola ulaştırmayı gaye edinmiştir. Kur’an ve sünnette yer alan ilkelere uymak, züht ve takva esas­larına bağlı kalmak, dünyanın süsüne, şöhretine, malına bağlanmamak Yesevilik düşüncesinin temel
ilkelerinden bazılarıdır. Erenlerin, Allah dostlarının sözünü dinlemek de Yesevilikte önem verilen ilkeler­dendir.

Yesevilik düşüncesinde misafir ağırlamaya önem verilir. Misafirlere cömertçe ikramda bulunulması, onların en iyi şekilde ağırlanması öğütlenir. Yeseviliğin kendine özgü bazı edep ve kuralları vardır. Diz üstüne çöküp tevazu ve edeple oturmak, kibirden uzak durup alçak gönüllü olmak, herkesi kendinden daha faziletli bilmek, erenlerin huzurunda edepli ve sessiz durmak, sırları ifşa etmeyip saklamak bunlar arasında ilk akla gelenlerdir.

Yesevilik düşüncesine göre insan sürekli Allah’a yaklaşma gayreti içinde olmalıdır. Yüce Allah’tan
korkmalı fakat hiçbir zaman ondan ümidini kesmemelidir. Devamlı Allah’a kavuşmayı düşünmeli, onu zikretmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.