Sizce dini konularda yorum yapacak kişiler başka ne gibi niteliklere sahip olmalıdırlar?

Sizce dini konularda yorum yapacak kişiler başka ne gibi niteliklere sahip olmalıdırlar? Düşüncelerinizi yazınız.

Dini konularda yorum yapbilecek kişiler, Kuran ve hadisleri iyi öğrenmeli, önceki alimlerin yorumlarını bilmeleri, bu şekilde günümüz meselelerine ışık tutabilirler.

Tasavvuf önderleri denildiğinde aklınıza kimler gelmektedir?

İslam kültüründe ortaya ortaya çıkıp yaygınlaşan düşünce akımlarından biri de tasavvufi yorumlardır.

Tasavvuf; kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi, insanı her türlü kötü duygu ve düşünceden uzaklaştırmayı, onu ahlaki açıdan yüceltmeyi amaçlayan ilim dalıdır. Tasavvuf düşüncesinin temel amaçlarından biri de kişiye Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazandırmaktır.

Dinimizde sevgiye, dostluğa, kardeşliğe büyük önem verilir, insanların hem kendilerine hem de toplu­ma faydalı olacak güzel davranışlarda bulunmaları, ahlaklı olmaları öğütlenir. İslam tarihinin ilk dönem­lerinden itibaren bazı âlimlerimiz dinimizin ahlaki ilkelerini ön plana çıkarmışlar, bu gibi konular üzerinde önemle durmuşlardır. İnsanların inançlı, güzel ahlaklı, erdemli bir hayat sürdürebilmesi için büyük çaba harcamışlardır. Bu âlimlerimiz çevrelerinde bulunan insanlara dünya malına çok fazla önem vermemeyi, tasavvufi açıdan büyük bir önemi olan züht ve takva sahibi olmayı öğütlemişlerdir. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Muhammed Bahauddin Nakşibend ve Yunus Emre bu âlimlerimizden başlıcalarıdır. Onların dinî ve ahlaki konularda ortaya koyduğu düşünceler pek çok insan tarafından benim­senmiştir. Bu düşünceler zamanla sistemleşerek tasavvufi yorumların temelini oluşturmuştur. Tasavvuf önderleri yaşantıları, uygulamaları ve güzel ahlaklarıyla çevrelerindeki insanlara örneklik etmiştir.

Dünya üzerinde her gün birçok gelişme yaşanmaktadır. Aynı durum toplumsal hayat ve insan ilişkileri için de söz konusudur. Toplum hayatında günden güne gelişmeler yaşanmakta, insanlar her gün yeni sorunlarla karşılaşabilmektedir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik İslam’ın bakış açısının belirlenebilmesi için dinimizin ilkelerinin, ayet ve hadislerin yorumlanması gerekmektedir. Bunu yapa­cak kişiler de İslam âlimleridir. Ancak dinî konularda yorum yapabilmek, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilmek için belirli nitelikleri taşımak gerekir. Dini konularda yorum yapacak kişilerde aranacak bazı nitelikler şöyle sıralanabilir:

– İslam’ın temel kaynaklarını iyi bilmek,

– Kur’an-ı Kerim’in ilkelerini, vermek istediği mesajı iyi bilmek,
– Hz. Peygamberin sünnetine ve dinî ilimlere vâkıf olmak,
– Dinî ilimlerin yanı sıra tarih, coğrafya, fizik, biyoloji, astronomi vb. pozitif bilimlerin verilerinden
yararlanabilmek,

Sonuç olarak dini meselelerde çözüm üretecek, yorum yapacak kişilerin ihlaslı ve iyi niyetli olması
da şarttır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.