İnsanların yaşadığı yeri değiştirme sebepleri neler olabilir?

İnsanların yaşadığı yeri değiştirme sebepleri neler olabilir? Yaşadığınız yeri terk etseydiniz neler hissederdiniz?

göç ve şehir nüfusunun artması

İnsanlar; doğal afetler, ekonomik, siyasi, etnik, dini ve sosyal nedenlerle yaşadıkları yeri terk ederek başka yerlere göç etmektedirler. Yurdumuzda son yıllarda köyden kente doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır. Bu durum şehirlerde nüfusun hızlı artmasına, şehirlerde ciddi sosyal ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşsizlik ülke içinde, ülkeler arasında göçlere neden olmuştur.

Göç, geçmişten bugüne devam eden toplumsal bir olaydır. Tarihin çok eski devirlerinden itibaren insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerlerden göç edip başka yerlere yerleşmişlerdir. Bu konuda verilebilecek en önemli örneklerden biri ‘Orta Asya Türk Göçleri’dir. Şimdi sizlere kısaca bu büyük göç hareketinden söz etmek istiyorum.

Bir zamanlar Orta Asya’da büyük bir iç deniz vardı. Bu denize bölgedeki yüksek dağların buzullarından beslenen gür ırmaklar dökülüyordu. Zamanla deniz, göl ve ırmakların suları çekildi. Böylece yaşama elverişli alanlar daralırken kuraklık nedeniyle verimli topraklar çölleşti. Bunun üzerine Türkler yerleşebilecekleri yeni topraklar aramaya başladılar.

Orta Asya Türk göçlerinin tek nedeni iklimdeki değişiklik değildi. Hayvan hastalıkları, nüfus artışı, Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklar ve komşu kavimlerin saldırıları da göçlere neden oluyordu.

Bu bilgilere ulaşınca aklıma Trabzon’un da içinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi geldi. Çünkü bugün başta Trabzon olmak üzere Karadeniz illerimizin çoğu dışarıya göç vermektedir.

Göçün nedenleri hakkında düşündükçe geçmişle günümüz arasında önemli benzerlikler de buldum. Örneğin; Orta Asya Türk göçlerinde olduğu gibi günümüz göçlerinde de ekonomik nedenler rol oynuyordu. Yani insanlar öncelikle geçimlerini sağlayabilmek için göç ediyorlardı.

Yaşadığım yeri terketseydim. Buraya özlem duyar ve mutsuz olur çok üzülürdüm.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.