Islahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hangilerini biliyorsunuz?

Osmanlı Devletinde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hangilerini biliyorsunuz? Matbaanın gelmesi ile birlikte gazete ve gazetecilik kurum olarak ortaya çıkmıştır.

Posta Nezareti’nin Kuruluşu

Haberleşme alanında bir ıslahat yapılması gereği duyan Osmanlı devlet adamları 1840’da Posta Nezareti’ni kurdular. İllere postaneler açıldı. Ülke sınırları içinde halkın mektup, paket ve paraları düzenli bir şekilde ulaştırılmaya başlandı. Ayrıca gazete ve resmi evraklar da posta yoluyla ülkenin çeşitli yerlerine ulaştırıldı.

Posta Nezareti’nin kurulmasıyla haberleşme belirli bir düzene girmişti. Bu yıllarda Avrupa’da telgraf hatları kurulmaya başlamış, bu sayede uzak yerlerle anında haberleşme mümkün hale gelmişti.

Buharlı vapurların kullanılması

Osmanlı Devleti ilk buharlı gemiyi 1827 yılında İngiltere’den satın aldı. İstanbul’da, ulaşımda kullanılan bu gemilerin sayıları zamanla arttı. Ulaşım, düzenli hale getirilerek 1851 yılında Şirketihayriye kuruldu. Şirketihayriye Osmanlı Devleti Döneminde siyah boyalı, semaver bacalı, yandan çarklı vapurlarıyla İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birleştirdi.

ulaşımda buharlı gemilerin kullanılması

Demir yolları sayesinde ulaşım kolaylaştı ve ucuzladı. Bu sayede ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları ve ürünleri tüketim bölgelerine taşındı, ihracat arttı.

Ziraat Bankasının Kurulması

XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde bankalar yabancıların elindeydi. Ülkede, millî bir bankaya ihtiyaç duyulmakta ancak bunun için yeterli sermaye birikimi bulunmamaktaydı. Bundan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Geçim sıkıntısı içinde bulunan çiftçilerin kredi alabilecekleri bir kurum olmadığı için, özel şahıslardan yüksek faizle borç alıyorlardı. Çiftçiler bu nedenle sürekli borç içinde yaşıyordu. Borçlarını ödemekte son derece zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce bu şahıslara satmak zorunda kalıyorlardı. Zor durumdaki çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin tarımsal üretime sahip çıkması isteniyordu.

O dönemde Osmanlı Devleti’ne bağlı Rumeli’deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş çiftçilerin, yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kuruldu. Mithat Paşa, Memleket Sandıkları’nı oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir. Zamanla Memleket Sandıkları tüm ülkeye yayıldı. Memleket Sandıkları 1888 yılında özellikle tarımla uğraşan halka destek olan Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.