Japon Hokkaido Adası

Hokkaido'daki Muroran kentinden bir görünüş

Hokkaido’daki Muroran kentinden bir görünüş

Japon adalarının en kuzeyde ola­nı. (5 679 000 nüf.; 1992). 1988’de bir de­nizaltı demiryoluyla (23,3 km) Honşu’ya bağlanmıştır.

Hokkaido Adası Coğrafyası

Birçok dağ yayının birleşme noktası olan Hokkaido’nun %76’sı dağlar ve ormanlarla kaplıdır. Ancak % 10’a yakını sulanabilen ovalar, ada yüzöl­çümünün beşte birini kaplar. Yüzey­de

şekilleri volkaniktir; doğal görünüm etkin yanardağlardan, göllerden, sı­cak su kaynaklarından oluşur. Yüzeyşekilleri İşikari ovasının kenarın­daki kuzeybatı kıyı yükseltilerini, Asahigava havzasıyla sınırlanan orta sıradağı, Teşio vadisini, Nomura, Kuşiro ve Tokaşi kıyı ovalarını izler. Adanın iklimi, kuzeydeki konumu ve doğu kıyısında esen rüzgârdan ötürü serttir: Kışlar uzun ve soğuk, yazlar kısa ve boğucu geçer; sık sık yağmur ve kar yağar, sis basar. 

Hokkaido Adası Tarihi

Hokkaido’nun tarihi Aynuların tari­hiyle karışır. Beyaz Kafkas ırkından olan Aynular, takımadalara sarı Mo­ğol ırkından olan Yayoilerle aynı za­manda geldiler. Açık renk gözlü, sa­kallı olan ve ayılara tapan Aynular, yüzlerce yıl tahtadan kulübelerde yaşadılar; yaygın tarım, av ve balıkçılıkla geçindiler.

Meyci devriminden (1868) soma Japonlar, bölgeye düzenli bir biçimde yerleştiler. 1869’da bir yerleştirme acentesi, 1872’de de geleceğin baş­kenti Sapporo’da bir yerleşim bürosu açıldı. Adanın modem yerleşime açılması, 1882’de, A.B.D’U general Horace Capron’un dikkatini Hokkaido’ya çeken Kurada Kiyotokaı saye­sinde oldu. O tarihten sonra tarım ve demiryollarının yapımı kısmen A.B.D’lilerin öncülüğünde gelişti; “silokuleleri” ile Amerikan modeli evlerden oluşan görünüm de böylece ortaya çıktı.

Yerleşime açılış süreci nüfusun art­masıyla sonuçlandı; bu artış da özel­likle 1946’da en üst noktaya ulaştı. Göçmenlerin tümü Japondu. Aynulara gelince (günümüzde 12.000 ka­dar), Japon halkla bütünleşmişlerdir.

Hokkaido Adası Ekonomisi

Hokkaido tarım üretimiyle yaşar; dı­şarıya yalnızca süt ürünleri ve kasap­lık hayvan satar. Adanın başlıca zen­ginliği hayvan sürüleridir. At, koyun, sığır, özellikle sağmal inek yetiştiri­lir. Kürkü ve postu için vizon, sincap ve su samuru beslenir. Başlıca ürün­ler pirinç, yulaf, fasulye, soya, buğday, patates, bezelye, şekerpancarı, keten, nane, arpa ve meyvelerdir. 1945’te Japonya, Sahalin kıyılarını elden çıkarmıştır ama, Hokkaido deniz ürünleri açısından ülkenin en önde gelen merkezidir. Deniz ürünleri­nin başında ringa balığı ve kalamar (Japon denizi kıyısı), som balığı, yen­geç ve istiridye (Ohotsk denizi), su yosunu (Rişiri ve Rebun adaları) ge­lir.

Günümüzde Hokkaido’da kıyı balık­çılığı gerilemekte ve yerini açık deniz balıkçılığına bırakmaktadır (morina, uskumru). Büyük limanlar Hakodate, Otaru, Kuşiro, Vakkanay, Abaşiri ve Monbetsu’dur; son iki limanda konserve fabrikaları bulunur.

Maden ve enerji kaynaklarından yal­nız kömür ülke çapında önem kazanmıştır; altın, demir ve birçok demirdışı metal de vardır. Ayrıca hidroe­lektrik üretimi de dikkati çeker. Başta gelen ağır sanayiler, Hakodate çi­mento tesisleri ile Muroran demirçelik fabrikasıdır. İmalat sanayileri tarı­ma ve ormancılığa dayanır; Süt ürün­leri; bira fabrikaları (Sapporo); bıçkı fabrikaları; kâğıt fabrikaları; kayak yapımı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.