Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

İtalyan Fizikçisi Enrico Fermi Hayatı

İtalyan fizikçisi Enrico Fermi hayatı (Roma 1901- Chicago, 1954). 1926’da Roma Üniversitesinde kuramsal fizik profesörü olan Enrico Fermi, 1938’de çekirdek fiziği üstüne araştırmalarıyla Nobel ödülünü kazandı. İkinci Dünya savaşı başlarında A.B.D’ne göç edip, atom bombasını yapmayı amaç alan Manhattan tasarısına katıldı. Bu arada ilk nükleer reaktörü gerçekleştirdi. 1945’te Chicago Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Atom fiziğiyle ilgili […]

Fenelon Hayatı ve Çağdaş Düşünceler

Fransız yazarı ve rahibi Fenelon Hayatı, (Fenelon şatosu, Perigord, 1651-Cambrai, 1715). Köklü ama yoksul düşmüş soylu bir ailenin çocuğu olan François de Salignacde La Mothe-Fenelon. Cahors’da öğrenim gördükten sonra Paris’te Plessis Koleji’nde din eğitimi yaptı; 1675’te rahipliğe atandı, 1678’de Nouvelles Catholiques’in müdürü oldu. Beauvillier dükünün ve Bossuet’nin aracılığıyla Bourgogne dükünün eğitimiyle görevlendirildi (1689) ve geçinilmesi güç […]

İspanya Kralı Felipe V Hayatı

İspanya kralı Felipe V, (Versailles, 1683-Mad- rid, 1746). Büyük Veliaht Louis de France’ın (1661-1711) ikinci oğlu olan Anjou dükü Felipe, Louis JÖV’ün torunuy­du. Çocuksuz ölen kral Çarlos Il’nin vasiyeti üstüne, 1700’de İspanya tah­tına çıktı. Krallığı önce, kendi adayı bulunan Avusturya dışında bütün Avrupa ta­rafından tanındı. Daha sonra, İngilte­re, Hollanda, Prusya ve Portekiz, Avusturya’yla birleşerek Louis XIV’e […]

Michael Faraday Hayatı ve Çalışmaları

Michael Faraday, Kimdir? Hayatında neler yaptığına ve çalışmalarını inceleyeceğiz. İngiliz fizikçisi ve kimyacısı (Londra, 1791-Hampton Court, 1867). Çok kısa bir öğrenim gördükten sonra bir ciltçinin yanına çırak ola­rak giren Michael Faraday, bu arada eline geçen bütün fizik ve kimya kitaplarını okuyarak, kendi kendini yetiştirdi. Deney yapma konusun­daki yetenekleriyle Royal İnstitution’ da ders veren Sir Humphrey […]

Farabi Kimdir? Felsefe Mantık ve Metafizik Alanında Çalışmaları ve Eserleri

Türk asıllı İslâm felsefecisi (Mave- raünnehir, Farab, 870-Şam, 950). Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında Alpharabius adıyla anılan Farabî (Türkistan’ m Farab [Otrar] kentinde doğduğu için Farabî (Farablı] diye anılır), ilk öğrenimini Farab’da, medrese öğreni­mini Tahran ve Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırma­ları yaptığı yıllal’da tanıştığı […]

Manuel de Falla Kimdir?

Manuel de Falla, İspanyol piyanocusu ve bestecisi (Cadiz, 1876-Alta Gracia, Arjantin, 1946). Müzik öğrenimine Cadiz’de başlayan Manuel de Falla, sonra Madrid’e gide­rek fose Trago’yla piyano, Pedrell’le beste çalıştı. 1907’de Paris’te Debussy, Ravel ve Dukas’yla dostluk kurdu ve bu sanatçıların kendilerine özgü araştırmalarıyla ayrı ayrı ilgi­lendi. 1914’te İspanyaya döndükten sonra yaşamının, büyük bir bölü­münü Madrid’de, sonra da […]

Mehmet Suphi Ezgi Hayatı ve Besteleri

Mehmet Suphi Ezgi, Türk müzikbilimcisi ve bestecisi (İstanbul, 1869-İstanbul, 1962). Çok küçük yaşta döneminin önde gelen müzikçilerinden dersler almaya başlayan Mehmet Suphi Ezgi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’deki (Tıp Fakültesi) öğrenimi boyunca, Zekai Dede’den repertuvar dersleri aldı; Halim Efendi’den geleneksel tambur çalma yöntemini öğrendi (sonraki yıl­larda, bu yöntemin son temsilcisi sıfatıyla, ünlü tambur virtüözü Cemil Bey’i eleştirmiştir). […]

Sabahattin Eyüboğlu Hayatı Eserleri ve Belgeselleri

Sabahattin Eyüboğlu, Türk yazarı ve belgesel film yönet­meni (Akçaabat, 1908-İstanbul, 1973). 1928 yılında Trabzon Lisesi’ni bitiren Sabahattin Eyüboğlu, Cumhuriyet döneminde Avrupa’ya gönderilen ilk öğrenci toplulukları içinde yer alarak gittiği Fransa’da Dijon, Lyon ve Paris üniversitelerinde yüksek öğrenim gördü (1928-1932). Yurda dönünce, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi oldu ve 1933-1939 […]

Eren Eyüboğlu Hayatı ve Sanatı

Eren Eyüboğlu, Türk ressamı (Yaş, Romanya, 1912- İstanbul, 1988). Orta öğrenimi sırasında, resim sana­tına ilgi duyarak özel resim dersleri alan Romen asıllı Eren (Emestine) Eyüboğlu, sanat öğrenimini, Yaş Gü­zel Sanatlar Akademisi’nde tamam­layıp, 1929’da Paris’e giderek, dört yıl Ândre Lhote’un atölyesinde resim çalıştı. Paris’te tanıştığı Bedri Rahmi Eyüboğlu’yla 1936’da İstanbul’da ev­lendi. Anadolu’yu dolaşıp, Anadolu doğasını ve […]

Bedri Rahmi Eyüboğlu Hayatı Sanatı ve Eserleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressamı ve ozanı (Görele, 1911- İstanbul, 1975). Trabzon Sultanisi’nde orta öğrenim gören Bodri Rahmi Eyüboğlu’nun, re­simle ilk bağlantısı Zeki Kocamemi’ nin 1927 yılında bu okula resim öğretmeni olarak atanmasıyla baş­ladı. Hem Zeki Kocamemi’nin, hem de okul müdürü Şerif Bey’in etkisiyle, İstanbul’a gelerek Güzel Sanatlar Akademisine kaydını yaptıran Bedri Rahmi Eyüboğlu, ilk […]

Sayfa 3 of 5712345...102030...Son »