Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Kenan Evren Hayatı ve Cumhurbaşkanlığı

Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı (Alaşehir, 1918). inhisarlar İdaresi memurlarından Hayrullah Bey ile Naciye Hanım’ın oğlu olan Kenan Evren, Alaşehir’de başladığı ilk öğrenimini Manisa, Ba­lıkesir ve İstanbul’da sürdürdükten sonra, orta öğrenimini, Maltepe As­kerî Lisesi’nde tamamladı. 1936 yı­lında girdiği Harp Okulu’nu 1938’de bitirdi; Topçu Atış Okulu’ndaki öğ­renimini de 1940 yılında tamamladı. Kara Kuvvetleri’nin küçük komuta görevlerinde […]

Leonhard Euler Hayatı ve Matematiğe Katkıları

Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi (Basel, 1707- Petersburg, 1783). Matematik konusundaki ilk bilgileri­ni babası Paul Euler’den aldıktan sonra, tanrıbilim okuması için Basel’e gönderilen Leonhard Euler, bu arada babasının arkadaşı olan jean Bernoulli’nin matematik derslerini izledi. 1727’de jean Bemoulli’nin oğullan Daniel ve Nicolas Bemoulli, Katerina I tarafından, Petersburg’da kurulmuş olan Yeni Bilimler Akademisi’ne çağrılınca, Euler de onlar­la […]

Yunanlı matematikçi Eukleides Hayatı

İ.Ö. 315-255 yılları arasında yaşamış Yunanlı matematikçidir. Eukleides’in şöhreti, iki binyıl süresince benzeri bulunmayan öğretici bir ya­pıta bağlıdır: Stoikheia (Elemanlar). Bununla birlikte, bu yapıtın özgün bir araştırma mı ya da daha önce elde edilmiş sonuçların bir bireşimi mi olduğu bilinmemektedir; yalnız, Elemanlar’ın Eukleides’in yaşadığı dönemdeki matematikle ilgili çalışmaların sonuçlarını toplayan bir çalışma olmadığı da kesindir. […]

Mustafa Esirkuş Hayatı ve Sanatı

Mustafa Esirkuş Hayatı, Türk ressamı (İstanbul, 1921-İstanbul, 1986). Güzel Sanatlar Akademisi’nin Resim Bölümü’nü bitirdikten (1948) sonra Anadolu’nun çeşitli illerindeki öğ­retmen okullarında on sekiz yıl ara­lıksız resim öğretmenliği yapan Mus­tafa Esirkuş, 1969 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin resto­rasyon atölyesine uzman kadrosuyla atandı ve 1977’de bu görevden emek­li oldu. Akademi’deki öğrencilik yıllarında yakın atölye arkadaşlarıyla “On”lar Grubu’nun […]

Memduh Şevket Esendal Hayatı Sanatı ve Eserleri

Memduh Şevket Esendal, Türk öykücüsü ve romancısı (Çorlu, 1883-Ankara, 1952). Rumeli’den Çorlu’ya göçen bir aile­nin çocuğu olan Memduh Şevket Esendal, kısa süren bir öğrenim dö­neminden sonra kendi kendini yetiştirdi. 1906’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek siyasal yaşama atıldı; bunun yanı sıra, 1907’de babası ölünce çiftçilikle uğraşmaya başladı. 1908’de İttihat ve Terakki’de aldığı müfettişlik görevini, 1912’de yerleş­tiği […]

Muhsin Ertuğrul Hayatı Tiyatro ve Film Çalışmaları

Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatro ve sinema yönetmeni, ti­yatro oyuncusu (İstanbul, 1892-İzmir,1979). TİYATRO ÇALIŞMALARI Tefeyyüz Mektebi, Dârüledep, Soğukçeşme ve Toptaşı rüştiyeleriyle Mercan İdadîsi’nde öğrenim gören Muhsin Ertuğrul, sahne yaşamına, Burhaneddin Kumpanyası’nm oyna­dığı bir oyunda rol alarak başladı (1909). Bir süre, Reşat Rıdvan’ın ti­yatro topluluğunda da çalıştıktan sonra, oyuncu arkadaşı Vahram Pa- pazyan’ın öğütlerine uyarak Paris’e gitti (1911). […]

Mengü Ertel Hayatı ve Sanatı

Mengü Ertel Türk afiş ve grafik sanatçısı (İstanbul, 1931). Güzel Sanatlar Akademisi Dekorasyon Bölümü’nü bitirdikten sonra belli bir süre, sinema ve tiyatro dekorlarıyla ilgili çalışmalar yapan ve bu arada bir reklam ajansı kuran Mengü Ertel, ilk kişisel sergisini, Türk Alman Kültür Merkezi’nde, çoğunluğu basılmamış çalışmalarından oluşan tiyatro afişleriyle açtı (1969); bu sergiyi. Ankara ve İzmir’de açtığı sergiler izledi. […]

Orhan Ersoy Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (Akçakoca, 1928). Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitirdikten (1957) sonra, Bolu Öğretmen Okulu ve Bolu Lisesi’nde resim öğretmenliği yapan Or­han Ersoy, yaklaşık on yıl süren bu görevinden sonra 1968’de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne ressam ve restorasyon uzmanı olarak atandı. Çeşitli grup sergilerine, bu arada özellikle Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne katılan Orhan […]

Mehmet Akif Ersoy Hayatı Şiir Anlayışı ve Şiir Kitapları

Türk ozanı (İstanbul, 1873-İstanbul, 1936). Dört yaşındayken, Fatih’te, Emir Buharî Mahalle Mektebi’nde öğrenime başlayan Mehmet Akif Ersoy, Fatih Medresesi müderrislerinden olan ba­bası Mehmet Tahir Efendi’den arap- ça, Fatih Camisi başimamından din dersleri aldı; daha sonra farsça öğ­rendi; bir yandan da, fransızca çalış­tı. Fatih Merkez jRüştiyesi’nden son­ra, Mülkiye Okulu’nun lise bölümü­nü bitirdi; yüksek bölüme geçmişken babasının […]

Erol Turan Kimdir? Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (Milas, 1927).İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde öğrenim gör­düğü sırada Nedim Günsür, Orhan Peker gibi atölye arkadaşlarıyla “On’lar Grubu’nun kuruluşuna katı­lan Turan Erol, 1947’de ilk sergisini Akademi’nin yemekhanesinde açan bu grubun etkisinde kaldı (büyük öl­çüde Bedri Rahmi’nin, nakış beğeni­sine bağlı yöresel değerlerle çağdaş Batı sanatının büyük ustalarına dikkati çeken […]

Sayfa 4 of 57« İlk...23456...102030...Son »