Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Ernst Kimdir?

Alman asıllı Fransız ressamı, hey­kelcisi ve ozanı (Brühl, Rheinland, 1891-Paris, 1976). Birkaç tablo yaptıktan sonra, Mac- ke,’ Genç Rheinland grubu ve Arp’la tanışan, ahi hastalarının sanat ürünlerini inceleyen, bu arada da Alman romantik yazarlarının yapıt­larım okuyan Max Ernst, sonunda resim yapmaya karar verdi. Birinci Dünya savaşından sonra, 1919 yılında Köln Dada Grubu’nu kurdu (ilk kolaj’larım, […]

Metin Erksan Hayatı ve Başlıca Filmleri

Türk film yönetmeni (Çanakkale, 1929). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitiren (1952) Metin Erksan, öğrenim gördü­ğü yıllarda çeşitli gazete ve dergiler­de sinema sanatı üstüne yazılar ya­yımladı; film eleştirileri yaptı. 1950’de Yusuf Ziya Örtaç’m Binnaz adlı manzum oyununu senaryo hali­ne getirdi; 1952’de de Karanlık Dün­ya/Âşık Veysel’in Hayatı adlı filmle yönetmenliğe başladı; ama bu film, […]

Ulvi Cemal Erkin Hayatı ve Eserleri

Türk bestecisi (İstanbul, 1906-Anka- ra, 1972). Küçük yaşta piyano çalmaya başla­yan ve Galatasaray Lisesi’nde okur­ken Adinolfi’den ders alan Ulvi Cemal Erkin, 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazanarak Paris Konservatuvarı’nda ve Ecole Normale de Musique’te okudu. (1925-1930). 1930’da yurda dönünce Ankara Musiki Muallim Mektebi’n- de piyano ve armoni dersleri verdi. Aynı yıl ilk beste çalışmalarını […]

Azra Erhat Kimdir?

Türk yazarı ve çevirmeni (İstanbul, 1915-İstanbul, 1982). Orta öğrenimini Brüksel’de tamam­ladıktan (1934) sonra 1939’da Anka­ra Üniversitesi Dü ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitiren Azra Erhat, aynı Fakülte’nin Klâsik Filoloji Bölümü’nle asistanlık, doçentlik yaptı. 1947’de üniversiteden ayrılmak zo­runda kalınca, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde (1949-1956) gazeteci olarak, Uluslararası Çalış­ma Bürosu’nda da kitaplık memuru olarak çahştı. 12 Mart döneminde […]

Erasmus Kimdir? Çeşitli Yolculukları

Erasmus, Latince yazan Hollandalı yazar ve hümanist (Rotterdam, 1469 – Basel, 1536). Rotterdamlı Gerard de Praet adlı gezici bir rahip ile Zevenbergenli bir hekimin kızı olan Marguerite’in evlilik dışı çocuğu Erasmus (asıl adı Geert Geertsz) Gouda’da, Peter VVinckel’in okulunda başladığı öğ­renimini Deventer’de, Freres de la Vie commune okulunda sürdürdü. Annesinin (1483) ve babasının (1484) ölümünden sonra, […]

Manet Kimdir?

Fransız ressamı Manet, (Paris, 1832-Paris, 1883). Parisli yüksek burjuva bir ailenin ço­cuğu olan Edouard Manet’nin resme olan ilgisi önceleri engellendi; Adalet Bakanlığı’nda personel şefi olan ba­basının isteğine uyarak hukuk öğreni­mi görecek yerde, denizci olmayı yeğ­ledi ve 1848’in sonunda Brezilya’ya gitti. 1850’de Thomas Couture’ün atölyesine girerek orada 6 yıl çalıştı; 1858’de Apsent İçen Adam adlı tab­losunu yaptı; […]

Merimee Kimdir?

Merimee, Fransız yazarı (Paris, 1803-Cannes, 1870], Anne ve babası yetenekli birer res­sam olan Prosper Merimee, Henri IV  Lisesi’nde öğrenim gördükten son­ra, bir yandan hukuk okudu, bir yan­dan da döneminin edebiyat çevreleri­nin toplandığı salonlara girip çıkma­ya başladı. Hukuk öğrenimini bitirdik­ten sonra avukat olarak Ticaret Ba­kanlığında görev aldı. îşinden geri ka­lan zamanlarında, bir İspanyol kadın oyuncu tarafından yazılmış […]

Mendelssohn Kimdir?

Mendelssohn, Alman bestecisi ve orkestra yönetici­si (Hamburg, 1809-Leipzig, 1847). Ünlü bankacılar, felsefeciler, hüma­nistler yetiştirmiş, 1811’de de Berlin’e yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan ve piyano çalmayı annesinden öğrenen Felix Mendelssohn-Bartholdy, müzik alanındaki eğitimini M. Clemenli’nin öğrencisi L.Berger (klavye) ve K.F. Zelter (müzik yazımı) gibi güçlü sanat­çılardan aldı. Henüz 9 yaşmdayken ilk resitalini verdikten sonra, Berlin’de­ki Singakademie’ye girdi; […]

Memling Kimdir?

Flaman ressamı Memling (Memmlingen [Hol­landa] ya da Mömling [Mainz yakın­ları], 1433’e doğru-Brugge, 1494), Çıraklık yıllarını nerede geçirdiği ke­sin olarak bilinmeyen Hans Memling’in (ya da Memlinc) resim yapmaya Köln’de başladığı. 1460’a doğru ger­çek ustası olan Rogier Van der Weyden ile çalıştığı sanılır. Van der Weyden’in yanı sıra Van Eyck’in de etki­sinde kalan Memling, her iki sanatçı­dan da […]

Fuat Memet Kimdir?

Fuat Memet, Türk eleştirmeni ve denemecisi (İs­tanbul, 1926). Haydarpaşa Lisesi’ni (1946) ve İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Memet Fuat (soyadı Bengü’dür), edebiyat yaşamına öy­küyle başladı (1945); bu türdeki ürünlerini Aşk ve Sümüklüböcek (Tuna Baltacıoğlu ile birlikte, 1946) ve Yaşadığımız (1951) adlı kitaplarında derledi. Memet Fuat’ın tanınmasını sağla­yan, eleştiri türündeki yazıları oldu. […]

Sayfa 5 of 57« İlk...34567...102030...Son »