İÇ ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

İÇANADOLU BÖLGESİ

Konumu itibariyle bölgeler arasında bağlantıları sağlayan yolların ortasında bulunan Iç Anadolu Bölgesi. tarih boyunca önemli bir fonksiyona sahip olarak doğu ile batıyı birleştirmiştir. Yüz ölçüm sıralamasında baştan ikinci sırada yer alan Iç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer coğrafi bölgelerle komşudur.

DOĞAL UNSRLARI

Iç Anadolu Bölgesi’nin flzlki yapısının genel özellikleri şunlardır:

 • Bölgenin etrafında Toros Dağları ile Kuzey Anadolu dağları vardır.
 • Bölgenin genelinde ovalar ve platolar geniş yer kaplar. Bu nedenle bölgede yer şekilleri sadedir.
 • Ova ve platolar üzerinde tek tek yükselen dağlar da vardır. Tuz Gölü’nün doğusunda kuzeydoğu – güneybatı uzantılı doğrultuda volkanik dağlar vardır.
 • Bölgenin ortalama yükseltisi 1000 m civarındadır. Orta yükseklikteki alanların olduğu bölgede yükselti doğuya doğru artar. Örneğin; daha doğuda olan Kayseri Ovası‘nın yükseltisi batıda olan Eskişehir Ovası‘nın yükseltisinden daha fazladır.
 • Yer şekillerinden ve yağış azlığından dolayı Tuz Gölü ve çevresi kapalı havza özelliğindedir. Bu coğrafi alan doğal oluşumlu göller bakımından da zengindir.
 • Iç Anadolu Bölgesi, volkanik arazinin fazla o|duğu bir bölgedir. Bölgedeki volkanik dağların yakınlarında verimli topraklar, volkanık şekiller vardır. Örneğin; Ürgüp – Göreme’dekl peri bacalarının oluşumunda volkanik malzemelerin etkisi vardır.
 • Türkiye’nin ikinci büyük gölü iken sularının çekilmesinden dolayı üçüncü sıraya düşen Tuz Gölü kapalı havza özelliğindedir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Tuz gölünün bazı özellikleri şunlardır :

 • Suları tarımda kullanılmaz.
 • Önemli bir tuz üretim alanıdır.
 • Derinliği 1 ile 2 m arasındadır.
 • Yaz aylarında kuruma noktasına gelir.

Iç Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz ve Akdeniz üzerinden gelen nemli hava akımlarına kapalı olmasından dolayı yağış miktarı en az olan ılıman karasal (step) iklimin etkisindedir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki iklimin genel özellikleri şunlardır :

 • Kışları soğuk ve kar yağışlıdır.kırkikindi yağıları
 • Yazları sıcak ve kuraktır.
 • Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
 • En çok yağış ilkbahar aylarında düşer.
 • Bu aydaki yağışlara kırkikindi yağışları denir.

İç Anadolu Bölgesi’nde yağış miktarı az o|duğu için bölge genelinde bozkırlar geniş alan kaplar. Bozkır, ilkbaharda yeşeren, yazın sararan kısa boylu otlardır. Bölgede orman arazisi yağışın daha fazla olduğu yüksek alanlarda vardır.

UYARI:  Iç Anadolu Bölgesi’nde yer şekilleri sade olduğu için böIge içinde iklim koşulları ile bitki türleri çok büyük farklılık göstermez.

ankara yıllık sıcaklık

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.