Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Yardım yapmaya yakınlarımızdan başlamanın ne gibi yararları vardır?

Yardım yapmaya yakınlarımızdan başlamanın ne gibi yararları vardır? Belirtiniz. Yardım yapılırken öncelikle yakın akraba ve çevreden başlanılması öğütlenmiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyilik edin…” Nisâ suresi, 36. ayet. Sosyal hayat içinde gözetmemiz, durumlarını sürekli takip etmemiz gereken kişiler akraba […]

Allah niçin doğru ve dürüst kimselerle birlikte olmamızı istemektedir?

Allah niçin doğru ve dürüst kimselerle birlikte olmamızı istemektedir? Beyin fırtınası yapınız. İnsanın ahlakını güzelleştiren, toplumda saygın bir yer edinmesini, başkalarıyla dostluk kurmasını sağlayan erdemlerden biri doğruluktur. Doğruluk; yasa, yöntem ve ahlaka bağlılık, doğru olana yakışır davranma ve dürüstlük demektir. Dinimiz doğruluğa önem vermiş ve her konuda doğruluğu esas almayı öğütlemiştir. İnsanın emrolunduğu gibi dosdoğru olması; daima doğruyu söylemesi, […]

Savurganlığın zararlarıyla ilgili gözlemlerinizi defterinize yazınız.

Savurganlığın zararlarıyla ilgili gözlemlerinizi defterinize yazınız. Dinimiz savurganlığı yasaklamıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “… Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri   sevmez.” ve “… Gereksiz yere de saçıp savurma.” buyurmaktadır. Çünkü savurganlığın birçok zararı vardır. Örneğin, evinde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyaları varken yenilerini alarak gereksiz harcama yapan kimse, başkalarına muhtaç duruma düşebilir. Elektrik, benzin, […]

İnfak tevazu ve israf kelimelerinin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

“İnfak, tevazu ve israf” kelimelerinin anlamlarını sözlükten öğreniniz. İnfak; Yoksul insanlara hiçbir çıkar gözetmeden yalnız Allah (C.C.) rızası için maddi yardımda bulunmaya infak denir. Yüce Allah bu güzel davranışın müminlerin özelliklerinden olduğunu belirtmiştir. Tevazu; İslam dininde övülen, önem verilmesi istenen ahlaki tutum ve davranışlardan biri tevazudur. Sözlükte tevazu kavramı alçak gönüllülük, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Dinimiz […]

Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız.

Güzel ahlakla ilgili bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız. Dindar insan, inancı güçlü ve din kurallarına bağlı olan kimsedir. Dindar insan olmak, ahlaka önem vermeyi ve güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Çünkü dinin kuralları içerisinde ahlak ilkeleri de yer almaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.), “İslam güzel ahlaktır.” ( Muttaki Hindi, Kenzül Ummal, C 3, s. 17.) buyurarak dinimizde […]

Savurgan olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Savurgan olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca anlatınız. İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine “savurganlık” denir. Savurganlık, israf olarak da adlandırılmaktadır. Savurganlık, dinimizce hoş görülmemiştir. Allah bir ayette, “…Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.” buyurmuştur. İslam dini sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamak için bir yandan infakı, zekat […]

Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken görgü kuralları nelerdir?

Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken görgü kuralları nelerdir? Örnekler veriniz. İnsanların günlük hayatta birbirleriyle olan ilişkilerinde uymaları gereken kurallara “görgü kuralları” denir. İnsanlar, bu kuralları aile, okul ve çevreden öğrenirler. – Bize veya toplum yararına yapılmış olan herhangi bir iyiliğe karşı teşekkür etmeliyiz. – Karşılaştığımız kimselerle güzel bir biçimde selamlaşmalı, tanıdıklarımızın hâlini hatırını sormalıyız. – Önemli bir mazeretimiz yoksa […]

Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir?

Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir? Kısaca açıklayınız. Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır. Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve kargaşa toplumu huzursuz eder. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder…” Peygamberimiz de “…İki […]

Din insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar?

Din, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Anlatınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır. Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına […]

Sayfa 2 of 7012345...102030...Son »