Kavak Hakknında Bilgi

Kavak, söğütgiller (Salicaceae) ailesinden ağaç. Söğütle aynı aileden olan kavak (Po­pulus cinsi) süsleyici özelliklerinin ya­ra sıra odununun nitelikli olmasıyla da tanınır.

Kavak nemli yerlerde yetişir, gelişme­si çok hızlıdır. Yaprak saplarının ke­siti yuvarlak ya da titrek kavakta ol­duğu gibi yassıdır (titrek kavakların yaprakları bu nedenle çok hareketli­dir). Tırtılsı başak tipinde olan çiçek­ler az belirgindir, ama meyvelerin be­yaz ve ipek.gibi yumuşak olan tüyleri çok boldur; çoğu kez kavak ağaçları­nın bulunduğu yerlerin kenarından geçen akarsuların yüzeyi bu tüylerle örtülür. Kavağın çok sık raslanan 4-5 türü vardır, ama tanınmasını güçleş­tiren melezleri de yok değildir. Kavak odunu beyaz odunlu ağaçlarm tipindedir. Yalancı odun ile gerçek odun aynı ya da çok benzer görünüm­dedir. Kurumaya karşı dayanıklı olan bu yumuşak ve hafif odun (kuru hal­deyken yoğunluğu 0,42-0,44’tür) san­dık, kibrit ya da hafif çatıların yapı­mında çok kullanılır, ama neme ve su­ya batırılmaya pek dayanıklı değildir. Kavak ağacının kerestesinden özellik­le çok ince ve beyaz bir kâğıt hamuru elde edilir. Başlıca kavak türleri arasında kara kavak [Populus nigra), ak kavak ya da Hollanda kavağı (Populus alba) ve tit­rek kavak (Populus tremula) yetiştiri­lir. Piramit kavak ya da İtalyan kava­ğı (Populus pyramidalis) özellikle süs bitkisi olarak yetiştirilir, çünkü verdi­ği ürünler pek iyi nitelikli sayılmaz. Avrupa’da daha az tanınan, bazen parklarda yetiştirilen belsemli kavak ya da “tacamahaca”,ağucm tomur­cuklarını örten bir reçine verir. Bütün kavaklar ağaçlandırma çalış­maları için değerlidirler. Ama kavak ağacının çok sayıda düşmanı vardır: Bunların en başında böcekler gelir, ayrıca bir mantar ve son olarak köke­ni pek bilinmeyen ama ekim alanların­daki verimi önemli biçimde azaltan urlar vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.