Kur’an-ı Kerim’de hangi konuların yer aldığını araştırarak defterinize yazınız.

3. Kur’an-ı Kerim’de hangi konuların yer aldığını araştırarak defterinize yazınız. İslam Dininin kaynağı vahiydir. Vahiyler Kuran’da toplanmıştır. Hayatımızla ilgili her türlü mesleyi onda bulmak mümkün olup, hayatımıza kılavuz olsun, yol göstersin diye indirilmiştir. Bütün konuları tabi saymamız mümkün değil, hepsini sayamayız. Belli başlı konuları yazacağız.

İman ve inanç esasları

İman, inanç, şirk gibi konular, Kur’an’da çok sayıda yerde geçmekte, kıssalarla da detaylı olarak açıklmaktadır. Din inançla başlar ve dini aidiyat hissettiren inanç esaslarıdır. Özet olarak, Allah’a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirete inanmak şekilde söylenebilir.

İbadet Esasları

Kur’an’da ibadetlerimizin neler olduğu, ibadetleri nasıl yerine getireceğimiz açıklanmıştır. İbadet dini yaşayış bakımından çok önemlidir. İbadet Allah rızası için istendiği şekil ve zamanda yapmaktır. Başlıca temel ibadetler, namaz, oruç, hac ve zakattır.

Ahlak

İnancın, ve ibadetin davranış ve tutumlara yansımasına ahlak diyebiliriz. Allah’a inanan yaşayışını O’nun emrettiği şekilde sürdürme yolunda insan, bunu, yardımseverliği, sorumluluk sahibi olması ile, kötülüklerden sakınması ile, adaletli olması ile, kin nefret düşmanlık duyguları beslememesi ile, göstermesi gerekmektedir. Kur’an Peygamberimizin bizim için bir ahlak örneği olarak göstermiştir. Peygamberimiz de “İslâm güzel ahlaktır.” sözü ile Ahlakın önemini ortaya koymaktadır.

Muâmelât

Kur’an bir toplum un devamını sağlayan ve toplum fertleri­nin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur’an’da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.

Tavsiyeler

Kuran çeşitli tehlikeler hakkında bize tavsiyelerde bulunmaktadır.

İlmi Konular

Pozitif bilimlerden, tabiat kanunları gibi hususların konusu da geçer.

Hikayeler

Kuran’da ibret alıp, hayatımıza uygulamamız gereken hikayeler anlatılmaktadır.

Dualar

Yapmamız gereken dualar ve Allah’a muhtaç olduğumuz için dua etmemiz gerektiği anlatılmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.