Kur’an-ı Kerim’de genel olarak hangi konulardan bahsedildiğini araştırınız.

Kur’an-ı Kerim’de genel olarak hangi konulardan bahsedildiğini araştırınız. Kur’an insanlara doğru yolu göstermek için Allah tarafından gönderilmiştir.

Kur’an dinimizin temel kaynağıdır. Hayatımız ile, yaşayabileceğimiz pronlemler ile ilgili bir çok meseleler vardır. Bu kitap insanlara sorumluluk ve ödevlerini de bildirmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen konuları gruplamamız gerekirse; inanç, ibadet ve ahlak ana başlıklarında gruplayabiliriz.

İnanç: Kur’an, insanları yanlış ve batıl inançlardan koruyarak onlara doğru inancı öğretmektedir. Kitabımızda inanç esasları üzerinde önemle durulur. İnanç dinin temeli ve özüdür. Bir kimsenin mümin sayılabilmesi için öncelikle inanç esaslarına iman etmesi gerekir. İman olmadan İbadet ve ahlakın bir değeri bulunmamaktadır. Kur’anı Kerim’de inanç esaslarının neler olduğu açıklanmıştır.

İbadet: Allah’ın emrettiklerini yapmak, yasakladıkalarından kaçınmaktır. Kulun yaratıcısına karşı yerine getirmesi gereken görevlerdir. Kutsal kitabımızda ibadetlerin neler olduğu, ne zaman, nasıl ve niçin yapılacağı hakkında bilgiler verir. Başlıca ibadetler, namaz, oruç, hac, zekat, sadakadır.

Ahlak: Allah Kur’an’da insanları iyiye ve güzele yönelten, hem bireye hem de topluma zarar veren davranışlardan sakındıran bir çok ahlaki öğüt verir. Kur’an anne, baba ve büyüklere saygılı olmayı, akraba hakkını gözetmeyi, yoksullara yardım etmeyi, kimsesizleri korumayı emreder.

 

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.