Karınca Hakkında Bilgi

Karmcagiller (Formicidae) ailesinden zarkanatlı (Hymenoptera) böcek. Karıncaların (Formica türü ve akra­baları) bellibaşlı özellikleri, iki ince duyarga taşıyan üçgenimsi bir başla­rı, kısa bir göğüs bölgeleri ve ön bölü­mü genellikle hareketli ince bel biçi­minde bir karınlarının bulunmasıdır. Anüs çevresindeki zehir bezleri karın­ca asidi (formik asit) içeren bir sıvı salgılar.

Topluluk halinde yaşayan böcekler olan karıncalar birçok galeriden olu­şan yuvalarını ya çalı çırpıların altı­na ya da toprak altına yaparlar. Bir karınca topluluğu dişiler (kraliçe), er­kekler ve işçilerden oluşur. Dişiler ve erkekler çoğunlukla kanatlıdır. İşçi­lerse kanatsız kısır dişilerdir. Bazı topluluklarda biri büyük başlı, öbürü küçük başh iki tür işçi karınca vardır; bunlardan birincilere askerler, İkin­cilere asıl işçiler denir. Yuvanın te­mizliği, korunması, yavruların bakımı gibi bütün işler işçiler tarafından yapılıır. Karıncaların Avrupa’da yaşa­yan başlıca türleri kara karınca, kır­mızı karınca (Formica rufa), vb’dir. Afrika’daysa geçtikleri yerlerdeki her şeyi yiyip bitiren avcı karıncalar (Dorylinae [“lejyoner karıncalar”] oy­mağı) vardır.

İlgi Çekici Davranışlar

Karıncaların, hayvanlar evreninde eşi görülmeyen ve hayvan psikologla­rının ilgisini çeken bazı olağanüstü davranışları vardır. “Hasat karınca­lan” (Messar) tohumları toprakaltı ambarlarına benzer yerlerde birikti­rirler. Oecophyla iki yaprağın ayası­nı, mekik ödevi gören kendi türünden bir kurtçuğun salgıladığı ipek teller­le birbirine diker. Bazı karıncalar da parçalara ayırdıkları ve sporlar ektik­leri yaprakların üstünde mantarlar üretirler ve daha sonra bu mantarla­rı yerler.

Çeşitli karmca topluluklarına baskın­lar yaparak, bunların kurtçuk ve nemflerini ele geçirip kulla­nan köleci karıncalar da vardır. Bu kurtçuk ve nemfler erişkin hale geldiklerinde, kendilerini kaçıranla­rın kölesi olarak kalır, onları balla besler ve düşmanlarına karşı korur­lar. Köle karıncalar, ölüm cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarından, çok seyrek olarak başkaldırırlar.Karıncaların bir başka ilgi çekici dav­ranışları da insanların hayvanları ev­cilleştirmesine benzer. Gerçekten de bazı karıncalar, şekerli bir tadı olan salgılarından hoşlandıkları için bitki bitlerini yetiştirirler, hatta bazen bit­ki biti sürülerim bitkiden bitkiye taşır ya da yuvalarında hapsederler. Ayrı­ca, karmca yuvaları çoğunlukla çekir­geler, tespihböcekleri, ikiyaşayışhlar, kuşlar, vb. beklenmedik bir hayvan topluluğunu da barındırır. Karıncalar ilk olarak Üst Tebeşir devrinde orta­ya çıkmışlardır; en eskileri de yaban anlarına benzer.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.