Lalelizade Abdülbaki Kimdir?

Lalelizade Abdülbaki Kimdir? Divan şairi (?-?, 1746). Müderrislik, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği yaptı. Nakşibendî tarikatındandı. Yetim mahlasıyla şiirler yazdı. Sergüzeşt, Zeyl-i Kaside-i Meslek-ül-Uşşak (Aşıklar Mesleği Kasidesine Ek), Mebde ü Meâd (Başlangıç ve Son), Zülfet-üt-Temkin (Huzur ve Sükun Saçağı) adlı eserlerinden başka, A. Ceylî’den, Gazalî’den, Yakub-ı Çerhî’den tercümeleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.