Sayfa 151 madde modellerini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız

Şekil 4.23’teki madde modellerini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

sodyum iyodür modeli

1. Hangi modeller moleküler yapıdadır?

3 nolu şekildeki sodyum iyodür bileşiği moleküler yapıdadır.

2. Modellerden hangisi element, hangisi bileşiktir?

1 nolu şekil Na sodyum elementi, 2 nolu şekil İyot elementi, 3 nolu şekil sodyum ve iyot elementlerinin braraya gelerek, sodyum iyodür bileşiğini oluşturmuşlarıdr.

3. Hangi modelde sodyum atomları birbirine daha yakındır?

Sodyum atomlarının birbirine temas edecek kadar yakın olması atomların aralarında güçlü bağlar olduğunu gösterir. Şekil 4.23’te 1 ve 3. şekillerde görülen Na atomları arasındaki bağ durumunu karşılaştırınca 1. şekildeki sodyum metalinde sodyum atomlarının birbirine daha yakın dolayısıyla bağın daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.

4. Hangi modelde iyot atomları birbirine daha yakındır?

İyot atomları 2. şekilde birbirine en yakın durumdadır. Bileşik oluşturunca, aralarına giren sodyum atomu sebebiyle, atomların birbirine olan yakınlığı, 2. şekile göre 3. şekilde azalmıştır.

5. 3 numaralı modelde birbirine en yakın atomlar hangileridir?

3 nolu şekilde birbirlerine en yakın atomlar, sodyum ve iyot atomlarıdır. Bunlar birbirlerine bir bağ ile bağlıdır.

6. 3 numaralı modelde hangi atomlar arasında bağ oluşmuştur? Böyle düşünmenizin sebebi nedir?

3. şekilde sodyum ve iyot atomları arasında bir bağ oluşmuştur. Çünkü bir beileşik oluşturmuşlardır. Bileşikler iyonik bağ ile kurulabilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.