Max Jacob Kimdir?

Fransız yazarı (Quimper, 1876-Drancy toplama kampı, 1944). Bretagne’da doğmuş bir Yahudi çocu­ğu olan Max Jacob, öğrenimini yarı­da bırakarak bir süre resimle ilgilen­di. Montmartre’da, dostluk kurduğu Picasso, Andre Salmon gibi ressamlar ve Apollinaire gibi yazarlarla birlikte başı boş bir yaşam sürdü. Edebiya­ta, çocuklara yönelik bir öykü kitabı yazarak başladı (Histoire du roi Kaboul leret du marmiton Gauvain [Kral Kaboul I ve Aşçı Yamağı Gauvain’in Öyküsü]). Ardından, dostu Picasso’nun ofortlarla resimlediği mistik bir roman olan Oeuvres burlesques et mystiques de frere Matorel mort au couvent de Barcelone [Barselona Ma­nastırında Ölen Rahip Matorel’in Mis­tik ve Bürlesk Yapıtları, 1911) ile le Siege de jerusalem (Kudüs Kuşatma­sı, 1912) adlı dramı yayımladı. Bu ya­pıtlarında gerçeküstücülüğün öncüsü olarak belirdi. Bir süre önce yazma­ya başladığı şiir derlemesi Cornet â des’yi (Zar Hokkası) de 1917’de ya­yımladı.

max jacob

max jacob

İsa’nın kendisine “göründüğünü” söy­leyerek Katolikliği benimseyen sanat­çı, 1921’de Saint-Benoît-Sur-Loire Manastırı’na çekildi, yalnız 1927’de geçici bir süre için Paris’e döndü ve yurt dışına birkaç gezi yaptı. Ama so­nunda Saint-Benoît-Sur-Loire’a yeni­den gitti ve Yahudi kökenli olduğu için Almanlar tarafından tutuklanıncaya kadar (1944) yaşamım burada sürdür­dü. Kapatıldığı Drancy toplama kam­pında, akciğer kanamasından öldü.

Max Jacob edebiyat yapıtlarında fan­tezi ve alayı gerçekliğe, lirizm ve fan­tastiği de dine katmayı bilmiştir. Ay­nı özgünlüğe, naif bir üslupta gerçek­leştirmiş olduğu ve Paris sokaklarıy­la tiyatro dünyasına özgü sahneleri görüntülediği guvaş çalışmalarında rastlanır.

Sanatçının öbür yapıtları arasında şunlar sayılabilir: Phanerogame (Çi­çekli Bitki, 1918); La Defense de Tartuffe (Tartuffe’ün Savunması, 1919); Le Cinematorna, Fragments de Memoires desAutres (Sinematoma, Başka­larının Anılarından Kesitler, 1920); Art poetique (Şiir Sanatı, 1922); Visions infernales (Cehennemden Görün­tüler, 1924); L’Homme de chair et l’Homme reflet (Canlı İnsan ve Hayal İnsan, 1924); Le Nom (Ad, 1926); Ballades (Baladlar, 1938).

Max Jacob’un ölümünden sonra da yayımlanan yapıtları vardır; Genç Bir Şaire Öğütler (Conseils â un jeune poete, 1945); Medita tions religieuses (Dinsel Düşünceler, 1948);vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.