Jacob Grimm ve Wilhelm Grimm Kardeşler

Alman masallarını ve efsaneleri derleyen iki kardeş: Jacob Grimm (Hanau, 1785-Berlin, 1863); Wilhelm Grimm (Hanau, 1786-Berlin,1859). Yaşamları boyunca çalışmalarında sıkı bir işbirliği gerçekleştirerek bir masal derlemesi yayımlayan Grimm kardeşlerin ulusal ve romantik akım üstünde büyük etkileri oldu.

Grimm Kardeşler

Grimm Kardeşler

Germen filolojisinin kurucusu olan jacob Grimm, Marburg Üniversitesi’nde hukuk okudu, daha sonra hocası Savigny ile birlikte Paris’e gitti ve Ortaçağ edebiyatını inceleme olanağı buldu. 1830’dan başlayarak, yedi yıl boyunca Göttingen’de Alman dili ve edebiyatı konusunda ders verdi, burada kendisine kardeşi Wilhelm de kütüphaneci olarak yardım etti, Jacob Grimm’in çalışmalarına egemen olan düşünce, “Alman dehasını yeniden canlandırmak”tı. Bunun için izlenecek yolun da, aceleci bir hevesle yapılmış yapay öykünmelerden ya da uyarlamalardan değil, başlangıçtaki arılık ve içtenliklerini korumuş gerçek belgelerin gün ışığına çıkarılmasından geçtiğine inanıyordu.

Edebiyat, filoloji, mitoloji, hukuk, vb. alanlardaki engin kültürünün ve kendisiyle sıkı bir işbirliği içinde çalışan kardeşinin de yardımlarıyla Jacob Grimm, Alman kültürünün yeniden canlandırılmasında büyük yararı dokunacak bir çalışmaya girişti.

Yorulmak nedir bilmeyen gözlemciler ve araştırmacılar olan Grimm kardeşler, tarihsel olayların yer aldığı eski metinlerden, köy kökenli devişlerden, sözlü gelenekte yaşayan küçük öykülerden örnekler çıkararak bilimsel bir mitoloji incelemesine başladılar. Bu yöntemle, doğal olayların halk tarafından yorumlanmasından kaynaklanan bir dizi anlatı derlediler ve dilin tanrısal bir kaynağı bulunduğu kuramına ulaştılar. Daha önceleri, büyük Alman romantikleri Almanya’daki halk şiiri duygusunun önde gelen kanıtlarıyla ilgilenmişlerdi: Ludwig Tieck, Schlegel kardeşler, sonra Goethe, o sıralarda Des Knaben Wunclerhorn (Çocuğun Sihirli Borusu, 1806-1808) adlı bir halk şarkıları (Volkslieder) derlemesi yayımlamış olan Achim von Arnim ve Clemens Brentano bu çalışmaları yapan kişiler olarak anılabilirler. Ortaçağ edebiyatının sorunlarıyla birlikte uğraşmış olan Grimm kardeşler, Edda adlı destansı şiiri de çevirdiler. 1812’de yayımladıkları ilk Masallar ve Efsaneler derlemesi, büyük başarı kazandı. Ortaya koydukları canlı dil ve diyaloglar, Grimm kardeşleri büyük Alman üslupçuları düzeyine çıkardı. Çocuk ve Yuva Masallarının (Kinder-und Hausmärchen, 1812-1815) kazandığı başarı da büyük oldu. 1848’de, jacob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache (Alman Dilinin Tarihi) adlı bir başka yapıt daha yayımladı. Ayrıca gene kardeşiyle birlikte Deutsches Wörter buch (Almanca Sözlük, 1852-1858) adlı büyük bir sözlüğün hazırlanmasına giriştiyse de bu çalışma bütünlenemedi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.