Mezhep kavramını hiç duydunuz mu? Bildiğiniz mezhep adları var mı?

Mezhep kavramını hiç duydunuz mu? Bildiğiniz mezhep adları var mı? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Mezhep: İslam düşüncesinde yer alan yorumlar, mezhep veya ekol olarak isimlendirilmiştir. Mezhepler, İslam dininin getirdiği fikir ve inanç özgürlüğü bağlamında ortaya çıkmıştır. Gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelen mezhep, bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.

Tarihi sıralamaya göre bu fıkhi mezheplerden bazıları

Caferilik: Caferilik mezhebi, Cafer-i Sadık’ın görüşlerini temel alan fıkhi bir yorumdur. 

Hanefilik: İslam düşüncesindeki önemli fıkhi yorumlardan biri de Hanefiliktir. Hanefilik
mezhebi, Ebu Hanife’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir.

Malikilik: Malik bin Enes’in görüşleri çerçevesinde ortaya çıkmış fıkhi bir yorumdur.

Şafiilik: İslam dünyasında yaygın olan mezheplerden biri de Şafiiliktir . Bu fıkhi yorum,
İmam Şafii’nin görüşleri etrafında şekillenmiştir.

Hanbelilik: Bu fıkhi yorum, Ahmet bin Hanbel’in fikirlerine dayanır. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.