Mezhep Nedir?

Mezhep Nedir? Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslâm’da da, kuruluşunu takip eden asırlarda birtakım olumlu olumsuz görüş inanç  ayrılıkları ve hatta bazı sapmalar olmuştur. Kelam alimlerinin üzerinde önemle durdukları bir hadiste, Ümmetim benden sonra 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların biri müstesna, diğerleri cehennemliktir. Kurtulacak olanlar benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir buyurulmaktadır. Gerçekten İslam dünyasında, birçok mezhepler ve fırkalar türemiştir. Din bilginleri mezhep kelimesini olumlu manada, fırkayı ise sapık cereyanlar için kullanmışlardır.

Birbirlerini sapıklıkla suçlamayan ve esasta bir ve beraber olan Müslümanlara ehli sünnet ve cemaat mensupları denir. Bunlar inanç hükümlerinde eş’ari ve maturudi diye iki kola ayrılırlar. Aralarındaki görüş ayrılıkları tamamen ayrıntıya ait birtakım ince meselelerdir.

Uygulamaya ait hükümlerde ise dört hak (amel) mezhebi kurulmuştur. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik. Bunlar da usulde (Ana ve temel hükümlerde) bir ve beraberdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.