Milletvekili Yasama sorumsuzluğu Nedir?

Milletvekili Yasama sorumsuzluğu Nedir? Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan dolayı, sorumlu olmazlar. Buna, yasama sorumsuzluğu denir. Yasama sorumsuzluğu. salt bir nitelik taşır ve milletvekiline süresiz bir koruma sağlar; milletvekilliği sona erdikten sonra da devam eder.

Anayasa, 1924 ve 1961 Anayasalarından farklı olarak, yasama sorumsuzluğuna bir istisna getirmiştir. Buna göre, milletvekilinin Mecliste ileri sürdüğü görüş ve düşünceleri Meclis dışına açığa vurmaktan dolayı yasama sorumsuzluğundan yararlanabilmesi için, Meclisin, Başkanlık Divanının önerisi üzerine, yasaklayıcı bir karar almaması gerekir (madde 83/1). Anayasanın getirdiği yeni düzenlemeye göre, Meclis kararı ile, milletvekilinin Mecliste ileri sürdüğü görüş ve düşünceleri, Meclis dışında açığa vurması yasaklanabilecektir. Meclis çoğunluğu, bir milletvekilinin Mecliste söylediklerini, Meclis dışında yinelemesine engel olabilecektir. Buna uymayan milletvekili, yasama sorumsuzluğundan yararlanamayacaktır.

Hemen belirtelim ki, milletvekillerinin, Meclis çalışmaları sırasında oy kullanmaları, konuşmaları, görüşlerini belirtmeleri dışında kalan eylemleri, örneğin, bir milletvekilinin başka bir milletvekiline silah çekmesi, bir milletvekilini dövmesi gibi eylemler, yasama sorumsuzluğunun dışında kalır. Buna karşılık, hakaret, sövme gibi sözle işlenen suçlar, yasama sorumsuzluğunun kapsamına girer. Mecliste söylenmiş sözlerin niteliği ne olursa olsun, milletvekilinin sözlerinden dolayı sorumlu tutulması, yasama sorumsuzluğunun amacına ters düşer. Milletvekillerine bu tür davranışlarından dolayı, ancak Meclis tarafından İçtüzükte öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

Milletvekillerinin Mecliste söyledikleri sözlerin basın, radyo, ya da televizyonla yayınlanması, sorumsuzluğun kapsamı içindedir.

Anayasa uyarınca, Meclis görüşmeleri açıktır. Bunlar Tutanak Dergisinde tam olarak yayınlanır. Bunlardan alıntı yapılabilir. Meclisteki açık toplantıların, o oturumdaki Başkanlık Divanının önerisi ile, başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir (madde 97).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.