Milletvekili Yasama Dokunulmazlığı Nasıl Kaldırılır?

Milletvekili Yasama Dokunulmazlığı Nasıl Kaldırılır? Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler, mahkemeler, ya da savcılıklar tarafından Adalet Bakanlığına duyurulur. Adalet Bakanlığı da gerekçeli olarak durumu Başbakanlığa, Başbakanlık da, Meclis Başkanlığına bildirir.

Meclis Başkanlığı konuyu, Adalet ve Anayasa Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderir. Karma Komisyonda bir hazırlık komisyonu oluşturulur.

Hazırlık Komisyonu, dosyayı inceler, gerekirse milletvekilini dinler ve en geç bir ay içerisinde hazırladığı raporu karma komisyona verir. Karma Komisyon da bir ay içinde, bu raporu görüştükten sonra, dokunulmazlığın kaldırılmasına, ya da kovuşturmanın, milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verir.

Karma Komisyonun raporu, kovuşturmanın ertelenmesi yolunda ise, rapor Meclis Genel Kurulunda okunur. On gün içinde yazılı olarak itiraza uğramazsa kesinleşir. İtiraza uğrayan rapor, Meclis Genel Kurulunda görüşülür ve karar bağlanır. Eğer rapor dokunulmazlığın kaldırılması yolunda ise, Meclis Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilinin, gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurulda, kendisini savunma hakkı vardır.
Meclis tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmesi durumunda, ilgili milletvekili veya başka bir milletvekili, dokunulmazlığın kaldırılması kararının iptali için Anayasa Mahkemesine baş vurabilir. Anayasa Mahkemesine başvurma süresi, kararın verildiği tarihten itibaren, yedi gündür. Anayasa Mahkemesi iptal istemini on beş gün içinde karara bağlar (madde 85).

Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılmasında uyulacak ilkeler

Dokunulmazlığın kaldırılmasında uyulması gereken ilkelerin neler olduğu Anayasada belirtilmemiştir. Anayasaya göre, hangi suçlarda dokunulmazlığın kaldırılacağı, Meclisin takdirine bırakılmıştır. Hemen belirtelim ki, takdir hakkına sahip olma, bu hakkın keyfi olarak kullanılması anlamına gelmez. Meclis, bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırırken özellikle, dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal bir amaca dayanıp dayanmadığını, ciddi bir suçlama ile karşı karşıya bulunup bulunmadığını incelemek ve milletvekilinin şeref ve haysiyetini korumak durumundadır.

Anayasa Mahkemesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı yapılan başvuruları incelerken, yukarıda belirtilen nedenler üzerinde durmakta ve bu ilkelere uyulmamış olmasını, bir iptal nedeni olarak kabul etmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.