NaCI CaO H2O CO2 SO2 NH3 ve C6H12O6 bileşiklerinin günlük hayattaki kullanım alanları

NaCI, CaO, H2O, CO2, SO2, NH3 ve C6H12O6 bileşiklerinin günlük hayattaki kullanım alanlarını, bu bileşiklerin iyonik yapılı ya da kovalent yapılı olup olmadıklarını araştıralım. Araştırmalarımızın sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıf arkadaşlarımıza sunalım.

NaCl bileşiği: Sodyum klorür bileşiği, konuşma dilinde sofratuzu olarak bilinir. Beyaz kristal yapılı bir bileşik olan sofra tuzunun, insan ve hayvanların beslenmesinde yeri çok öenmli, endüstirde de bir çok yerde kullanılmaktadır. Tuz (NaCl) bileşiği, iyonik bağlı bir bileşiktir.

NaCl tuz bileşiği modeli

CaO bileşiği: Kalsiyum oksit (CaO) bileşiği halk dilinde sönmemiş kireç olarak bilinir. Sönmemiş kireç, sanayide, inşaat ve evlerimizde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sulandırarak evlerimizin badanalanmasında kullanırız. Cao bileşiği iyonik bağlı bir bileşiktir.

Cao modeli

H2O bileşiği: Su (H2O) bleşiği hidrojen ve oksijen gazlarından meydana gelir. Su (H2O) gaz, katı ve sıvı hallerinde görülebilir. Yaşamın en önemli öğesi sudur. Canlılık su ile başlamıştır. Su olmadan canlılığın devamı mümkün değildir. Kullanım alanı çok yaygın olan su canlılığın devamı için gereklidir. Suyu içtiğimiz gibi onu temizlik işlerinde de kullanırız. İnsanlar ve hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de su gereklidir.

Su (H2O) bleşiği kovalent bağ ile oluşmuştur

H2O su bileşik modeli

Karbondioksit (CO2) bileşiği: 1 karbon atomu ile 2 oksijen atomunun kovalent bağ oluşturmasıyla meydana gelmiş bir bileşiktir. Kullanım alanları: gazaltı kaynaklarda, penisilin üretiminde pH ayarlayıcı asit olarak, seralarda ve organik tarım uygulamalarında, çimento ve gübre yapımında, hava yastıklarında, gazlı içeceklerde gibi daha bir çok alan sayabiliriz.

CO2 bileşik modeli

Kükürtdioksit (SO2) bileşiği: 1 tane kükürt atomu ile 2 tane oksijen atomunun kovalent bağ ile birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu bileşik sanayide ve gübre üretiminde kullanılmaktadır.

SO2 bileşik modeli

Amonyak (NH3) bileşiği: 1 azot atomu ile 3 hidrojen atomunun kovalent bağ ile oluşturduğu bir bileşiktir. Bu bileşik gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır.

NH3 bileşik modeli

Şeker (C6H12O6 ) bileşiği: Doğada geniş şekilde bulunan bir şeker bileşiğidir. Canlılar için enerji kaynağıdır. Gıda maddelerinde ve canlıların beslenmelerinde kullanılır. kovalent bağlı bir bileşiktir.

C6H12O6 bileşik modeli

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.