Yukarıdaki ayetleri evrendeki düzenle ilişkilendirerek yorumlayınız.

“Görmez misin ki Allah, birtakım bulutları (çıkarıp) sürüyor; sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor…” Nûr suresi, 43. ayet.
“Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk…” Mü’minûn suresi, 18. ayet.
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.

Yukarıdaki ayetleri evrendeki düzenle ilişkilendirerek yorumlayınız.

Nur suresi 43. ayette, gökyüzündeki bulutların oluşumunu ve hareketlerinin nasıl gerçekleştiğini söyleyerek insanların bunları görmesini ve yaratıcısı hakkında ibret almasını istiyor.

Mü’min Suresi 18. ayette, yaratan evrendeki düzen ve su döngüsününden bahsetmektedir. gökyüzünden bir kısım suyun yer yüzüne indiğini bir kısmının da gökyüzünde kaldığını bildiriyor.

Âl-i İmrân suresi, 190. ayet. aklı olanlar için, gökler ve yerdeki sürüp giden döngülerde, ve gece ile gündüzün belli bir düzende devamlı şekilde tekrarlanmasının ibreti vardır.

Evreni oluşturan tüm varlıklar bir düzen içinde yaratılmıştır. Yıldızlar ve gezegenler, milyonlarca yıldır düzenli bir şekilde hareket etmektedir. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünden gündüz ve gece, Güneş’in etrafındaki dönüşünden ise mevsimler oluşur. İnsan, düşündüğünde evrendeki bu uyumlu işleyişin kendiliğinden gerçekleşmediği sonucuna ulaşır. Evren, her şeye gücü yeten yüce bir varlık tarafından yaratılmıştır ki işte bu varlık Allah’tır.

 

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.