İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri sıralayınız.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri sıralayınız. Allah, evrende canlı ve cansız pek çok varlık yaratmıştır. Yaratılan bu varlıklar içerisinde insanın farklı özellikleri vardır. Allah, insana akıl ve irade gibi üstün özellikler vermiştir. Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’de, Yüce Allah, “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tîn suresi, 4. ayet. buyurarak insanın yaratılışına dikkat çekmiştir.

İnsan, kendini ve çevresini daha iyi tanımak için aklını kullanır. Böylelikle çevresini tanıyarak ondan daha fazla yararlanma imkânı elde eder. İnsanların faydalanacağı araç ve gereçler üretir, buluşlar yapar. Uçak, gemi, otomobil, bilgisayar, televizyon, buzdolabı bunlardan bazılarıdır.

İnsan; düşünen, araştıran ve sorgulayan bir varlıktır. Nasıl ve niçin yaratıldığını merak eder. O, doğadaki güzellikler ve evrendeki uyumlu işleyiş üzerine düşünür. Güneş’in, Ay’ın, Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin oluşumunu anlamaya çalışır. Bunların kendiliğinden mi oluştuğunu, yoksa bir güç tarafından mı yaratıldığını bilmek ister. Bu süreç; onu, evren ve evrendeki varlıkların kendiliğinden varolamayacağı sonucuna ulaştırır.

İnsan; evreni ve evrendeki herşeyi yaratan yüce bir varlık olduğu inancına, aklı sayesinde ulaşabilir. Her şiirin bir yazarı, her resmin bir ressamı olduğu gibi evreninde bir sahibinin olduğunu anlar. Kur’an­ı Ke­rim’de, “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. ”Zümer suresi, 9.ayet. buyrularak aklını kullananlar, ilim öğrenip Allah’ın varlığına ve birliğine inananlar övülür. Böyle kişilerin üstünlüğüne dikkat çekilir.

Kur’an­ı Kerim’de; varlıklar, durumlar ve olaylar hakkında düşünebilen, bunları sorgulayabilen kimseler övülmüş; düşünmeyen, sorgulamayan, kısacası aklını kullanmayan kimseler kınanmıştır.

İnsan, yaratılışı gereği yüce bir varlığa inanma eğilimindedir. Kur’an, insandan aklını kullanmasını ve inancını güçlendirmesini istemektedir. Bu konuda neler yapılması gerektiğini insana peygamberler öğretmiştir.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.