7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 154. Sayfa Bulalım Etkinliği

Aşağıda hidroklorik asit (HCl), hidrojen florür (HF), karbon dioksit (CO2) ve şeker (C6H12O6) bileşiklerinin madde modelleri verilmiştir. Modelleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız:

atom modelleri

1. Maddelerdeki bileşikler hangi element atomlarından oluşmuştur? Modeller üzerinde element atomlarını ve oluşturdukları molekülleri gösteriniz.

HCl, Bir hidrojen atomu ile klor atomunun iyonik bağ oluşturarak meydana gelen bileşiktir. HF, bir hidrojen atomu bir flor atomunun bağ oluşturarak meydana getirdiği bileşiktir. CO2 bir karbon ile 2 oksijen atomunun oluşturduğu bileşiktir. C6H12O6 bu bileşik, 6 karbon atomu, 12 hidrojen atomu ile 6 oksijen atomunun bağlanması ile oluşmuştur.

2. Hangi bileşik molekülü, kaç atomdan oluşmuştur?

HCl, bileşik molekülü 2 atomadan oluşmuştur. HF, bleşiği 2 atomdan meydana gelmiştir. CO2 bileşiği 3 atomdan oluşmuştur. C6H12O6 bileşiği 24 atomdan meydana gelmiştir.

3. Hangi bileşik, hangi bağ ile oluşmuştur?

HCl, bileşiği iyonik bağ ile oluşmuştur. HF, bleşiği iyonik bağ ile meydana gelmiştir. CO2 bileşiği Oksijen molekülleri arasında kovalent bağ, bileşiği ise iyonik bağ ile oluşmuştur. C6H12O6 bileşiği iyonik bağ ile oluşmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.