Türklerin İslamiyeti kabulü onların yaşamlarını nasıl etkilemiş olabilir?

Türklerin İslamiyet’i kabulü onların yaşamlarını nasıl etkilemiş olabilir? Araştırınız. Köklü ve zengin bir tarihe sahip olan Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra da birçok güçlü devlet kurmuşlardır. Bu devletler, bulundukları bölgede varlıklarını hissettirmişlerdir.

ahmet yesevi türbesi

İslam dini Türklerde yapısal değişikliklere neden olmuştur. Sosyal hayatı değiştirdiği gibi mimari üzerinde de büyük değişiklikler olmuştur. İslamiyetin Türklerin hayatlarında ne gibi değişimlere sebep olduğuna kısaca bakalım.

– Türkler arasında İslam dinini kabul etmeleri ile birlikte yerleşik hayata geçiş artmış, şehirlerde yaşayanlar ticaret ve el sanatları köylerde oturanlar tarım ve hayvancılık yapmaya başlamışlardır.

– Türkler Müslüman olmaları ile birlikte çok sayıda muazzam mimari eserler vermişlerdir.

– İslam dinini kabul etmeleri ile birlikte, Türklerde Verilen Edebi eserlerin sayısı ve niteliği artmıştır.

– İslam dini ile birlikte, gaza düşüncesi ile Türklerin savaşçılıkları daha da artmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.