Alışverişlerde kültürel açıdan insanlar arasında ne gibi etkileşimler gerçekleşmiş olabilir?

İpek Yolu üzerinde kurulan pazar yerlerinde, alışverişlerde kültürel açıdan insanlar arasında ne gibi etkileşimler gerçekleşmiş olabilir? Örnek vererek açıklayınız.  Bölgeler arasında ticaret ile sadece malların mübadelesi yapılmamış aynı zamanda, kültürel alışveriş ve etkileşim olmuştur. Romalılar, keten gömlek giymeyi Türklerden öğrendiler. Türk Hazar Devleti prensesi Çiçek’in Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi imparatoriçelik elbisesi […]

Sizce ülkeler tarihi İpek Yolu’nu neden tekrar canlandırmak istiyor olabilir?

Yukarıdaki haritayı ve 74. sayfadaki haberi inceleyiniz. Sizce ülkeler tarihi İpek Yolu’nu neden tekrar canlandırmak istiyor olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu yoldan yüzyıllar boyunca, ticari mallar ve kültürler taşınmıştır. Doğunun zenginlikleri batıya taşınmıştır. Batının bu günkü gelişiminin temelleri de doğudan ve Çin’den gelmektedir. Günümüzde de dünyada da, Çin nüfusu ve üretimi ile dikkat çekmektedir. Çin […]

Günümüzden bin yıl önce ticaret nasıl yapılmış olabilir?

Günümüzden bin yıl önce ticaret nasıl yapılmış olabilir? Tartışınız. Son iki yüzyıla kadar ticaretin nasıl yapıldığı aşağı yukarı aynıdır.  Motor icat edilene kadar. ticaret karada kervanlar aracılığı ile yapılıyordu. Deniz taşımacılığı da olmakla beraber, doğuda üretilen baharat ve ipek gibi şeyler, kervanlar aracılığı ile Çin’den başlayarak, Avrupa’ya kadar taşınmıştır.  Kervanların hep aynı güzergahı izlemesiyle, ipek […]

Atatürk’ün ordumuz hakkında söylediği sözlerden bir örnek bulunuz.

Çevrenizde askerliğini yapmış büyüklerinizden, Türk ordusu hakkında bilgi edininiz. Askerlik görevinin neden önemli olduğu ile ilgili bir araştırma yapınız. Sizde Atatürk’ün ordumuz hakkında söylediği sözlerden bir örnek bulunuz. Arkadaşlarınızla paylaşınız. Türk ordusu; 1. Cumhuriyetimizin varlığının ve geleceğimizin teminatıdır. 2. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir. 3. Ordu ile millet iç içedir. 4. Türk milletinin hizmetinde olmaktan […]

Günümüz Türk ordusunun yapısı ile ilgili bir araştırma yaparak sonuçlarını

Türk Ordusu, ülkemize yönelebilecek her türlü iç ve dış tehdidi önleyebilecek güçtedir. Günümüz Türk ordusunun yapısı ile ilgili bir araştırma yaparak sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve geleceğinin teminatıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı koruyarak yurdumuzun güvenliğini […]

İlk Türk Devletlerinde kullanılan savaş araçlarını günümüzdekilerle karşılaştırınız.

İlk Türk Devletlerinde kullanılan savaş araçlarını günümüzdekilerle karşılaştırınız. İlk Türkler savaşçıydı. Dört nala giden atın üzerinden dört bir tarafa ok atabiliyorlardı. İlk Türk devletlerinde savaşlarda, ıslıklı oklar, kavisli oklar, mızrak, kargı, süngü, kalkan ve kılıç gibi araçlar kullanılıyordu. Bu savaş araçları, zamanının en iyi savaş aletleriydi, Türkler bunları çok başarılı bir şekilde kullanabiliyorlardı. Günümüz silahları […]

Türkler için söylenen ordu-millet sözünden ne anlıyorsunuz?

Türkler için söylenen ordu-millet sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Tarih sahnesine çıkışlarından bu yana askerlik ve ordu geleneği çok kuvvetli olan Türk milleti, ordu ile iç içe yaşamıştır. Günlük hayatta normal yaşamını sürdüren Türk milleti, savaş zamanlarında da iyi bir askerdi. Türkler, düşmanlarının saldırılarına karşı vatanları savunmak için, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden halkın bütün fertleri ile savaştığı, vatanını […]

Atatürk Türk tarihine neden önem vermiş olabilir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıda verilen sözünü okuyunuz. Atatürk, Türk tarihine neden önem vermiş olabilir? Türkler, on beş asır evvel Asya’nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş ve insanlığın her türlü kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Sefirlerini Çin’e gönderen ve Bizans’ın sefirlerini kabul eden bir Türk Devleti, ecdadımız olan Türk milletinin kurduğu bir devlet idi. Atatürk, Türk […]

Uygurlara komşu devletler hangileridir?

Yukarıdaki Uygur Devleti haritasını inceleyiniz. Uygurlara komşu devletler hangileridir? Uygur Devletinin sınırlarıyla Hun ve Göktürk Devletinin sınırları ne gibi farklar görüyorsunuz? Belirtiniz. Uygurlara komşu devletler, Bütün Türk devletlerinde olduğu gibi, güneyde Çin, batıda Abbasilerdir. Yukarıda Göktürk Devletinin sınırları ile Uygurların sınırlarını karşılaştıracak olursak, Göktürklerin sınırlarının daha geniş ve Çin içlerine doğru daha çok girdiğini görürüz. […]

Uygurların dini inançlarını ve Manihaizmin Türk toplumu üzerindeki etkisini söyleyiniz.

Verilen anlatımlardan yararlanarak Uygurların dini inançlarını ve Manihaizmin Türk toplumu üzerindeki etkisini söyleyiniz. Asya Hun ve Göktürk devletlerinden sonra ORTA Asya’ya Uygurlar hakim oldu. Yüzyıllar boyu bu iki devlete bağlı olarak yaşayan Uygurlar, bazı Türk boylarının desteğiyle Göktürk Devletine son vererek kendi devletlerini kurdular. Uygurlar komşuları Çin ile dostluk kurarak ticari ilişkilerini geliştirdiler. Zaman içinde […]

Sayfa 110 of 552« İlk...102030...108109110111112...120130140...Son »