Uygurların dini inançlarını ve Manihaizmin Türk toplumu üzerindeki etkisini söyleyiniz.

Verilen anlatımlardan yararlanarak Uygurların dini inançlarını ve Manihaizmin Türk toplumu üzerindeki etkisini söyleyiniz.

Asya Hun ve Göktürk devletlerinden sonra ORTA Asya’ya Uygurlar hakim oldu. Yüzyıllar boyu bu iki devlete bağlı olarak yaşayan Uygurlar, bazı Türk boylarının desteğiyle Göktürk Devletine son vererek kendi devletlerini kurdular.

uygurlardaki kültürel değişim

Uygurlar komşuları Çin ile dostluk kurarak ticari ilişkilerini geliştirdiler. Zaman içinde uygurlar konar göçer hayatı bıraktılar ve dinlerini değiştirdiler. Yerleşik yaşama geçiş ve din değiştirme gibi uygulamalar devleti güçsüz düşürdü. Kuraklık ve şiddetli geçen bir kışın ardından Kırgız boyunun saldırısıyla devlet parçalandı.

Uygurlar günlük yaşamlarında, kendilerinden önce kurulan Türk devletlerinin yaşamlarından farklı olarak yerleşik hayatı seçtiler, şehirler kurdular. Surlarla çevirdikleri şehirlerde saraylar, evler ve dükkanlar inşa ettiler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.