Kimyalsal Tepkimelerde Enerji

Her madde, kendi yapısı ve fiziksel halinden dolayı bir miktar enerjiye sahiptir. Kimyasal tepkimeler oluşurken genellikle ısı şeklinde bir enerji değişimi görülür. Bir maddenin sahip olduğu enerji; o maddenin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamı olup bu toplam enerjiye maddenin iç enerjisi denir. Tepkime Isısı :  Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan veya verilen ısıya […]

Celali İsyanları Nedenleri ve Sonuçları

Celali İsyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu’da toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmaların tümüne verilen addır. Bu ayaklanmaların adı, bu kapsamdaki ayaklanmaların ilkinin önderi olan Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Bozoklu (Yozgatlı) Şeyh Celal’den gelir. Bozoklu (Yozgat) olan Şeyh Celal, Mehdi olduğu iddiasıyla 1519’da Osmanlı yönetimine başkaldırdı. Tokat yöresinde […]

FİİLLER -FİİLLERDE KİPLER-FİİLLERDE ZAMANLAR KONU ANLATIMI

Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, kılışları ya da onlarla ilgili oluşları, yargıları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Atlarımız deli gibi koşuyordu. Küçük bir yelkenli bize doğru yaklaştı. Borcunu yarın verecek.  Bunları şimdiye dek öğrenmeliydiniz. Yukarıdaki Cümlelerde altı çizili sözcükler hareket, oluş, kılış… anlattıkları için birer fiildir.  Fiillerin iş, hareket, kılış, oluş ve […]

HAYATIN BAŞLANGICI VE CANLILARIN EVRİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

A) HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Yaşamın nasıl başladığı çok eskiden beri insanların ilgisini çekmiştir. Bu konuyla ilgili hemen her devirde çeşitli hipotezler ileri sürülmüş ve senaryolar yazılmıştır. Fakat bunların hemen hepsi tartışma konusu olmuştur. Bu görüşlerin bir kısmı dini inançlara dayandırılmıştır. Bir kısmı bilim kurgu olarak kalırken, bir kısmı da bilimsel nitelikten yoksun olduğu […]

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA NEDENLERİ

A) İÇ NEDENLER a) Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı Devleti, değişik ırk, din, dil ve kültürde olan uluslardan meydana gelen bir Imparatorluk idi. Devlet düzeninin bozulması ve kanunların tam olarak uygulanamaması, merkezden uzak yerlerin yönetiminde problemler ortaya çıkardı. Ayrıca Kanuni’den sonra tahta geçen padişahların çoğunun zayıf kişilikli ve yönetim tecrübesinden yoksun olmaları yönetimde sadrazamlarla saray kadınlarının […]

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası (1930 – 1939)

Türkiye, 1930 – 1939 yılları arasında “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini takip ederek “uluslar arası örgütlere katılmaya” çalışmıştır. Türkiye’nin Millletler Cemiyetine Girişi (18 Temmuz 1932) Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacı ile galip devletler tarafından Paris Barış Konferansı’nda kurulmuştur. Türkiye, “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesi gereği yürütülen uluslararası barış faaliyetlerine katılmış […]

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası (1923 – 1930)

Türkiye, 1923 – 1930 yılları arasında “barışçı yollarla Lozan Antlaşması‘ndan kalan bazı problemleri çözmeye” çalışmıştır. Yabancı Okullar Sorunu Lozan Antlaşması ile yabancı okulların Türk kanunlarına uymaları kararı alınmış ve bl okulların denetimi ve işleyişi Türkiye’ye bırakılmıştı. Türk Hükümeti ise Tevhid-i Tedrisa ve Maarif Teşkilatı kanunlarını çıkararak, ulusal eğitimin temel ilkelerini tespit etmiş ve eği tim […]

Hayvanlarda Üreme

HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda yaygın olarak eşeyli üreme görülür.Genelde sperm üreten erkek organlar ile yumurta üreten dişi organlar aynı bireylerde bulunur. Yumurta ve sperm hücresinin mayoz bölünme ile oluştuğunu, buna gametogenez adı verildiğini hatırlayalım. Yüksek yapılı hayvanlarda ürem sistemi ile boşaltım sistemi iç içe bulunur ve birlikte çalışır.Bu sistem birliğine ürogenital sistem denir. Hayvanlarda dış döllenme ve […]

Ahilik Teşkilatı

AHİLİK TEŞKİLATI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ ? Abbasiler döneminde FÜVÜVVET adıyla ortaya çıkmış olan AHİLİK Teşkilatı, Anadolu’da Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri doğrultusunda Kırşehirli Debbağ ustası olan AHİ EVRAN tarafından kurulmuştur. Esnaflar arasında dayanışmayı esas alan Ahilik Teşkilatı  Anadolu Selçuklu Devleti  ve Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde de bu adla anılmıştır. Osmanlı Devletinde zamanla ismi LONCA’ya […]

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunun modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmasını isteyen Mustafa Kemal,toplumsal alanda inkılapların yapılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI  (30 KASIM1925 )         Milli mücadele kazanıldıktan sonra yeni rejim düzenlemeleri yapılırken tarikatlar ve tekkeler bu inkılaplara karşı çıkmışlardır.Mustafa Kemal yaptığı yenilikleri sağlamlaştırmak için tekke ve zaviyelerin kapatılmasının gerekli […]

Sayfa 5 of 552« İlk...34567...102030...Son »